Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterTraktaterEUF-traktatenFemte del - Unionens optræden udadtil: art. 205-222 › Afsnit IV - Restiktive...

Dokumenter


Afsnit IV - Restiktive foranstaltninger

De forklarende overskrifter til artiklerne er ikke en del af traktatteksten.

Artikel 215 EUF: Økonomiske sanktioner over for tredjelande