Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterTraktaterEF-traktaten (historisk) Samtlige bestemmelser › Artikel 129 EF: Tilsky...

Dokumenter


Artikel 129 EF: Tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet

[tidligere artikel 109 R]

Rådet kan efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget vedtage tilskyndelsesforanstaltninger, der skal fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og støtte deres indsats på  beskæftigelsesområdet gennem initiativer, der tager sigte på at  udvikle en udveksling af oplysninger og gode erfaring, og  som skal sikre komparativ analysevirksomhed og rådgivning samt fremme fornyende metoder og evaluere erfaringer, navnlig ved hjælp af pilotprojekter.

Disse foranstaltninger indebærer ikke harmonisering af  medlemsstaternes love og administrative bestemmelser.