Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterTraktaterEF-traktaten (historisk) Samtlige bestemmelser › Artikel 51 EF: Tjenest...

Dokumenter


Artikel 51 EF: Tjenesteydelser vedr. transport, banker og forsikringsselskaber

[tidligere artikel 61]
  1. Den frie udveksling af tjenesteydelser på transportområdet omfattes af bestemmelserne i afsnittet vedrørende transport. 
  2. Liberaliseringen af de af bankernes og forsikringsselskabernes tjenesteydelser, som er forbundet med kapitalbevægelser, skal gennemføres. sideløbende med liberalisering af kapitalbevægelserne.