Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterTraktater › EU-traktaten (historisk)

Dokumenter


Traktaten om Den Europæiske Union (Maastricht-traktaten)

Traktaten om Den Europæiske Union også kaldet Maastricht-traktaten eller EU-traktaten. 

EU-traktaten blev undertegnet i Maastricht den 7. februar 1992. Ved en folkeafstemning i juni 1992 stemte danskerne nej til Maastricht-traktaten. Året efter, i maj 1993, stemte danskerne ja til Maastricht-traktaten og Edinburgh-afgørelsen. Maastricht-traktaten trådte i kraft den 1. november 1993. Indeholder bestemmelserne om det mellemstatslige samarbejde (”søjle 2 og søjle 3”). Se Maastricht-traktaten, Edinburgh-afgørelsen og "det nationale kompromis" her.

Historisk: EU-traktaten er ændret med Lissabontraktatens ikrafttrædelse. Den gældende EU-traktat kan ses her (TEU).

 • EU-traktaten (historisk)
  Link til EU-traktaten (Maastricht-traktaten). Den gældende traktattekst kan kan ses her
 • Edinburgh-afgørelsen
  Den såkaldte Edinburgh-afgørelse blev forhandlet på plads på topmødet i Edinburgh den 11.-12. december 1992. Edinburgh-afgørelsen indeholder de fire danske forbehold.
 • Det nationale kompromis
  Efter det danske nej til Maastricht-traktaten den 2. juni 1992 blev syv af Folketingets partier enige om det såkaldte "nationale kompromis" i oktober 1992. Det nationale kompromis dannede udgangspunkt for den danske regerings drøftelser med de daværende øvrige 11 EU-lande.