Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterTraktater › Tiltrædelsestraktaten ...

Dokumenter


Tiltrædelsestraktaten 2004

Akter vedrørende Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Tiltrædelsestraktaten blev forhandlet færdig december 2002 på Det Europæiske Råds møde i København. Traktaten blev undertegnet den 16. april 2003 i Athen og de ti nye lande blev medlemmer af EU den 1. maj 2004.

Se også "Forslag til lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet" (L 222), hvor du bl.a. finder regeringens redegørelse for indholdet af den ca. 5000 sider lange traktat.

Efter traktatens undertegnelse er der efterfølgende blevet offentliggjort tre berigtigelsesprotokoller:


Sidst opdateret: 02-08-2007  - Hella Møller Rasmussen