Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU's budget › Medlemslandenes bidrag...

Temasider

Medlemslandenes bidrag til budgettet

Danmarks bidrag: 2,7 mia. euro i 2013

Medlemslandenes bidrag til EU-budgettet består af det man kalder traditionelle egne indtægter (sukkerafgifter og toldafgifter) samt bidrag baseret på medlemslandenes momsbaser og bruttonationalindkomst (BNI). Hertil kommer bidrag til finansiering af Storbritanniens rabat samt den korrektion (rabat) på BNI-bidraget, som Nederlandene og Sverige har forhandlet sig frem til.

Medlemslandenes bidrag til EU's budget i 2013 i form af  EU's egne indtægter samt den såkaldte rabatordning for Storbritannien (UK-korrektion) og korrektion for Nederlandene og Sverige kan findes i tabellen nedenfor sorteret efter andelen af de samlede betalinger.

Medlemslandenes bidrag til EU's egne indtægter og korrektion til fordel for UK, Nederlandene og Sverige i 2013 (millioner euro)
Medlemsland

Sukkerafgifter*

Toldafgifter*

Momsbidrag

BNI-bidrag

Korrektion (NL, SE)**

UK-korrektion

I alt

Euro pr. indbygger

Andel (%) 

% af BNI
Tyskland

26,3

3.780,4

1.803,4

20.137,9

178,8

247,5

26.174,2

320

19,94

0,95

Frankrig

30,9

2.034,5

2.949,5

15.663,6

139,1

1.099,8

21.917,3

335

16,69

1,02

Italien

4,7

1.799,1

1.986,5

11.789,8

104,7

827,8

16.512,5

271

12,58

1,02

Storbritannien

9,5

2.647,0

2.896,5

14.663,2

130,2

-4.072,4

16.273,9

258

12,40

0,81

Spanien

4,7

1.221,6

1.432,7

7.608,2

67,5

534,2

10.869,0

235

8,28

1,04

Nederlandene

7,3

2.086,0

273,8

4.565,4

-653,1

56,1

6.335,7

379

 4,83 

1,01

Belgien

6,6

1.871,9

507,2

2.895,8

25,7

203,3

5.510,4

499

 4,20 

1,39

Polen

12,8

426,4

573,4

2.874,4

25,5

201,8

4.114,3

107

 3,18 

1,04

Sverige

2,6

552,6

184,8

3.086,9

-144,6

37,9

3.720,3

392

2,83

0,88

Østrig

3,2

239,9

320,8

2.318,9

20,6

28,5

2.931,9

347

2,23

0,92

Danmark

3,4

373,5

303,5

1.897,7

16,8

133,2

2.728,2

489

2,08

1,05

Finland

1,4

169,6

283,1

1.515,1

13,5

106,3

2.088,5

387

1,59

1,00

Grækenland

1,4

141,2

262,0

1.453,8

12,9

102,1

1.973,4

175

1,50

0,99

Portugal

0,2

136,5

234,5

1.193,4

10,6

83,8

1.659,0

157

1,26

1,01

Tjekkiet

3,4

246,2

203,7

1.084,9

9,6

76,2

1.624,0

155

1,24

1,09

Irland

0,0

271,1

187,3

937,6

8,3

65,8

1.416,2

309

1,08

1,10

Rumænien

1,0

124,7

151,7

1.046,5

9,3

73,5

1.406,7

66

1,07

0,98

Ungarn

2,0

119,8

120,1

742,7

6,6

52,1

1.043,3

105

0,79

1,02

Slovakiet

1,4

141,7

77,0

534,4

4,7

37,5

796,8

147

0,61

1,09

Bulgarien

0,4

62,2

57,2

294,0

2,6

20,6

437,0

60

0,33

1,08

Slovenien

0,0

81,8

53,5

259,8

2,3

18,2

415,6

202

0,32

1,17

Litauen

0,8

55,0

36,5

243,5

2,2

17,1

355,1

118

0,27

1,06

Luxembourg

0,0

15,7

48,8

237,1

2,1

16,6

320,3

610

0,24

0,98

Letland

0,0

26,8

21,8

161,3

1,4

11,3

222,7

109

0,17

1,01

Cypern

0,0

24,8

26,5

128,7

1,1

9,0

190,2

221

0,14

1,08

Estland

0,0

25,0

24,7

123,1

1,1

8,6

182,6

136

0,14

1,08

Malta

0,0

10,8

9,3

45,2

0,4

3,2

68,9

166

0,05

1,11

I alt

123,4

18.631,8

15.029,9

97.502,9

0,0

0,0

131.288,0

261

100

0,98

Procent

0,1

14,2

11,4

74,3

0,0

0,0

100,0

Opgørelsen er baseret på det vedtagne budget og indregner ikke efterfølgende ændringsbudgetter.

* EU's medlemslande står selv for opkrævningen af disse indtægter og er derfor berettigede til at tilbageholde 25 procent til administrationsudgifter. De angivne beløb er derfor opregnet netto.

**Nederlandene og Sverige har i perioden 2007-2013 en fast bruttoreduktion af deres BNI-bidrag, som de selv og de øvrige medlemslande medvirker til finansieringen af.

  • En detaljeret beregning af Storbritanniens rabatordning (UK-korrektion) og de enkelte medlemslandes bidrag til finansieringen kan findes her.
  • Se også fordelingen af midler fra EU's budget til medlemslandene her.

Sidst opdateret: 07-02-2013  - Martin Jørgensen