Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU's budget › Medlemslandenes bidrag...

Temasider

Medlemslandenes bidrag til budgettet

Danmarks bidrag: 2,7 mia. euro i 2014

Medlemslandenes bidrag til EU-budgettet består af det man kalder traditionelle egne indtægter (sukkerafgifter og toldafgifter) samt bidrag baseret på medlemslandenes momsbaser og bruttonationalindkomst (BNI). Hertil kommer et bidrag til finansiering af Storbritanniens rabat.

Medlemslandenes bidrag til EU's budget i 2014 i form af  EU's egne indtægter samt den såkaldte rabatordning for Storbritannien (UK-korrektion) kan findes i tabellen nedenfor sorteret efter andelen af de samlede betalinger.

 

Medlemslandenes bidrag til EU's egne indtægter og korrektion til fordel for UK i 2014 (millioner euro)
Medlemsland

Sukkerafgifter*

Toldafgifter*

Momsbidrag

BNI-bidrag

UK-korrektion

I alt

Euro pr. indbygger

Andel (%) 

% af BNI
Tyskland

26,3

3.386,6

3.715,2

21.018,6

326,4

28.473,2

352

21,25

1,00

Frankrig

30,9

1.468,9

2.904,3

15.965,5

1.426,5

21.796,2

331

16,27

1,01

Italien

4,7

1.498,8

1.970,4

11.839,7

1.057,9

16.371,5

269

12,22

1,02

Storbritannien

9,5

2.623,9

2.864,1

14.494,2

-5.297,3

14.694,3

228

10,97

0,75

Spanien

4,7

1.030,9

1.368,5

7.771,4

694,4

10.869,9

234

8,11

1,03

Nederlandene

7,3

1.938,6

798,4

4.637,1

72,0

7.453,4

443

 5,56

1,19

Belgien

6,6

1.585,0

502,7

2.952,7

263,8

5.310,8

474

 3,96

1,33

Sverige

2,6

485,1

597,1

3.362,0

52,2

4.499,1

466

 3,36

0,99

Polen

12,8

369,4

577,3

2.911,1

260,1

4.130,7

107

3,08

1,05

Østrig

3,2

164,7

446,4

2.436,4

37,8

3.088,6

363

2,31

0,94

Danmark

3,4

295,9

306,0

1.952,4

174,5

2.732,2

486

2,04

1,03

Finland

0,8

136,6

291,7

1.527,5

136,5

2.093,0

384

1,56

1,01

Grækenland

1,4

114,6

195,0

1.340,6

119,8

1.771,4

161

1,32

0,98

Portugal

0,2

120,5

232,6

1.194,2

106,7

1.654,2

159

1,23

1,02

Irland

0,0

213,3

196,2

1.023,4

91,4

1.524,4

331

1,14

1,10

Tjekkiet

3,4

173,4

193,7

1.055,4

94,3

1.520,2

145

1,13

1,06

Rumænien

1,0

106,2

163,3

1.114,5

99,6

1.484,6

74

1,11

0,98

Ungarn

2,0

94,5

123,1

722,1

64,5

1.006,2

102

0,75

1,03

Slovakiet

1,4

85,5

77,9

561,5

50,2

776,5

143

0,58

1,02

Kroatien

1,7

35,5

65,8

324,3

29,0

456,3

107

0,34

1,04

Bulgarien

0,4

53,7

61,8

306,5

27,4

449,7

63

0,34

1,08

Slovenien

0,0

66,4

52,4

258,4

23,1

400,3

194

0,30

1,14

Litauen

0,8

53,9

42,5

261,0

23,3

381,4

130

0,28

1,08

Luxembourg

0,0

12,3

51,1

252,0

22,5

337,9

615

0,25

0,99

Letland

0,0

22,1

24,8

184,2

16,5

247,6

124

0,18

0,99

Estland

0,0

23,7

26,2

136,2

12,2

198,2

151

0,15

1,08

Cypern

0,0

16,0

23,2

114,3

10,2

163,8

191

0,12

1,06

Malta

0,0

9,6

10,2

50,3

4,5

74,7

176

0,06

1,10

I alt

125,1

16.185,6

17.882,2

99.767,3

0,0

133.960,2

264

100

0,99

Procent

0,1

12,1

13,3

74,5

0,0

100,0

Opgørelsen er baseret på det vedtagne budget og indregner ikke efterfølgende ændringsbudgetter.

* EU's medlemslande står selv for opkrævningen af disse indtægter og er derfor berettigede til at tilbageholde 25 procent til administrationsudgifter. De angivne beløb er derfor opregnet netto.

  • En detaljeret beregning af Storbritanniens rabatordning (UK-korrektion) og de enkelte medlemslandes bidrag til finansieringen kan findes her.
  • Se også fordelingen af midler fra EU's budget til medlemslandene her.

Sidst opdateret: 14-08-2014  - Martin Jørgensen