Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU's budget › Budgetkontrol

Temasider

Budgetkontrol

Europa-Kommissionen er af EUF-traktatens artikel317plagt ansvaret for forvaltningen og gennemfrelsen af EU’s budget, der skal ske i overensstemmelse med princippet om forsvarlig konomisk forvaltning.

Kommissionen er af EUF-traktaten plagt ansvaret for forvaltningen og gennemfrelsen af EU’s budget, der skal ske i overensstemmelse med princippet om forsvarlig konomisk forvaltning. Kontrollen med denne gennemfrelse sker via tre forskellige kanaler.

  • Kommissionens egne tjenestegrene udfrer en intern kontrol og revision i forbindelse med forvaltningen af budgettet.
  • Den uafhngige Revisionsret udfrer en efterflgende ekstern revision af budgetforvaltningen.
  • Endelig foretager Europa-Parlamentet den endelige politiske kontrol og godkendelse af Kommissionens gennemfrelse af budgettet - den skaldte decharge-procedure (EUF-traktatens artikel 319).

Revisionsretten udarbejder en rlig rapport (rsberetning) til Rdet og Parlamentet, der indeholder en gennemgang af gennemfrte transaktioner p indtgts- og udgiftssiden. Det kontrolleres om transaktionerne er lovlige og formelt rigtige samt om den finansielle forvaltning er forsvarlig. Revisionsretten har siden 1995 ogs afgivet en revisionserklring til Rdet og Parlamentet - p EU-jargon en DAS efter det franske udtryk ”dclaration d'assurance”. Revisionserklringen indeholder en angivelse af regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

Parlamentets afgivelse af decharge varetager to funktioner. For det frste er der tale om en politisk vurdering og anerkendelse af Kommissionens forvaltning af budgettet. For det andet fungerer dechargen som den endelige afslutning af budgetregnskabet, der derved formelt ”frigr” Kommissionen for forvaltningsansvaret. Parlamentets decharge bliver afgivet p baggrund af en indstilling fra Rdet og under betragtning af regnskabsinformationer fra Kommissionen samt Revisionsrettens rsberetning og revisionserklring. Forlbet strkker sig normalt fra november, hvor Revisionsretten offentliggr rsberetningen for regnskabsret ret frtil april, hvor Europa-Parlamentet giver den endelige decharge. Eksempelvis gives decharge i april 2015 for forvaltningen af EU-budgettet i 2013. Det sker dog, at Europa-Parlamentets endelige decharge udskydes til oktober.

Hvis Parlamentet ngter at afgive decharge, bliver det betragtet som et kraftigt mistillidsvotum til Kommissionen.

Parlamentet ngtede at afgive decharge i 1984 og 1998 for henholdsvis regnskabsret 1982 og 1996. Den manglende decharge i 1998 frte til at Kommissionen, ledet af Jacques Santer, trdte tilbage i marts 1999.

Yderligere information


Sidst opdateret: 06-01-2010  - Martin Jrgensen