Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU's budget › EU-borgerskab, frihed,...

Temasider

EU-borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

De samlede forpligtigelses- og betalingsbevillinger under udgiftskategorien EU-borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed beløber sig til henholdsvis 1,674 mia. euro og 1,398 mia. euro i 2010.

Udgiftskategori 3a. - Frihed, sikkerhed og retfærdighed - har til hensigt, at etablere et europæisk område med frihed, sikkerhed og retærdighed. Udgiftskategori 3b. - EU-borgerskab - har til hensigt at øge borgernes forståelse for EU og herunder prøve at imødekomme deres bekymringer.

Forpligtigelses- og betalingsbevillinger for udgiftsområdet EU-borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed 2010
Løbende priser, mio. euro

Forpligtigelser

Betalinger

3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed
Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme

517,150

349,290

Sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder

106,900

73,729

Grundlæggende rettigheder og retfærdighed

77,500

58,690

Andre aktioner og programmer

65,100

43,024

Decentraliserede organer

239,837

213,837

I alt

1.006,487

738,570

3b. EU-borgerskab

Program for folkesundhed og forbrugerbeskyttelse

73,290

63,300

Kultur 2007-2013

54,165

44,529

Aktive unge

124,886

122,380

Media 2007

112,005

103,677

Europa for borgerne

32,505

23,515

Finansielt redskab for civilbeskyttelse

18,450

12,450

Kommunikationsaktioner

95,280

86,540

Den Europæiske Solidaritetsfond

-

-

Andre aktioner og programmer

32,123

86,440

Decentraliserede organer

125,296

116,557

I alt

668,000

659,388

Kategori 3. EU-borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

1.674,487

1.397,958