Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderKlimapolitik i EU og Danmark › 20 procent reduktion a...

Temasider

20 procent reduktion af drivhusgasserne i 2020

Udledningen af drivhusgasser skal reduceres væsentligt, bl.a. gennem et CO2-kvotehandelssystem
Målsætningen

Den vigtigste målsætning for EU’s klimapolitik er at nedbringe EU’s samlede udledning af drivhusgasser med 20 procent i 2020, sammenlignet med niveauet i 1990. Der er dog åbnet op for, at EU kan binde sig til en 30 procents reduktion, hvis andre udviklede lande binder sig til lignende reduktioner. Det diskuteres desuden hvorvidt EU bør binde sig til en 30 procents reduktion, uanset hvad andre lande gør.

Midlerne

Der er særligt to tiltag der skal sikre at EU lever op til målsætningen om 20 procents reduktion.

Det ene er et forslag der går ud på at forbedre det allerede eksisterende EU’s kvotehandelssystem (ETS). Forslaget indebærer bl.a. at flere industrier inkluderes i ordningen, og at måden kvoterne uddeles på, ændres, så det fremover foregår ved en europæisk auktion over kvoterne, frem for at de enkelte medlemslande står for uddelingen. Forslaget blev vedtaget i 2009. Du kan læse mere om ændringerne her.

Den anden del er et forslag om at reducere drivhusgasudslippet i de sektorer der ikke er omfattet af ETS systemet. Der er bl.a. tale om transport- og byggesektoren samt landbruget. Forslaget indeholder en overordnet målsætning om at disse sektorer skal reducere deres CO2 udledning med 10 procent, sammenlignet med niveauet i 2005. Beslutningen blev vedtaget i 2009. Du kan læse mere om indsatsen her.

Sammenlagt skal disse to forslag sikre, at EU som helhed reducerer udledningen til mindst 20 procent under 1990-niveauet inden 2020, og har mulighed for at gå op til 30 procents reduktion, hvis andre udviklede lande forpligter sig til noget tilsvarende.


Sidst opdateret: 14-08-2013  - Morten D. Christiansen