Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU-formandskabet (historisk)Kalender/arrangementerSe alle arrangementerArrangementer › Rådsmøde nr. 3174 12/0...

Kalender/arrangementer

<< April 2012 >>
U M T O T F L S
13 - - - - - - 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 - - - - - -

Rådsmøde nr. 3174 12/06 (Landbrug og Fiskeri)

Rådsmøde nr. 3174 12/06 (Landbrug og Fiskeri)
Sted og tid: KIRCHBERG-bygningen, Centre de Conférences, Place de l'Europe 4, 1499 LUXEMBOURG - 12. juni 2012 Kl. 10.00 -
Arrangør: Rådet
Kontaktperson: Niki Marlow Tlf.: +32.2-281.6188/
Email: Niki.Marlow@consilium.europa.eu
Region: Luxembourg
Info:

Via rådsmødeoversigten kan du finde relevante dokumenter til rådsmødet - dagsordener og notater, som Folketingets Europaudvalg har modtaget før rådsmødet. Når rådsmødet er afholdt, kan du finde redegørelser, Rådets pressemeddelelser og referatet fra Europaudvalgsmødet

Foreløbig rådsmødedagsorden (8. juni 2012)

1. Vedtagelse af dagsordenen

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter

2. Godkendelse af listen over A-punkter
10948/12 PTS A 54

Lovgivningsmæssige forhandlinger
(offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om den Europæiske Union)

3. Reform af den fælles fiskeripolitik
10413/12 PECHE 190 CADREFIN 269 CODEC 1443

a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles markedsordning
for fiskevarer og akvakulturprodukter (førstebehandling)
- Generel indstilling
12516/11 PECHE 188 CODEC 1167 (x)
8557/5/12 PECHE 111 CODEC 930 REV 5
10278/1/12 PECHE 181 CODEC 1408 REV 1

b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik
(førstebehandling)
- Generel indstilling
12514/11 PECHE 187 CODEC 1166 (x)
9171/3/12 PECHE 135 CODEC 1086 REV 3
+ REV 3 COR 1
10274/1/12 PECHE 179 CODEC 1405 REV 1

c) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og
Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets
forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret
havpolitik (førstebehandling)
- Fremskridtsrapport
17870/11 PECHE 368 CADREFIN 162 CODEC 2255 (x)
10276/1/12 PECHE 180 CADREFIN 265 CODEC 1407 REV 1

Eventuelt