Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasider › Euroen

Temasider

Hvis du vil vide mere

Europa-Kommissionens temaside om euroen

Europa-Kommissionens portal med historisk dokumentation

Den Europæiske Centalbanks portal om euroen

Nationalbankens temaside om euroen

Lær mere om EU- og eurolandene på EU-Oplysningens europakort

Find yderligere oplysninger om medlemslandene på europakortet

 

Har du spørgsmål om euroen - så spørg EU-Oplysningen

Euro

Euroen - EU's fælles valuta
Euroen er EU's fælles valuta. Den blev indført som elektronisk valuta den 1. januar 1999, og den 1. januar 2002 blev euroen indført som fysisk betalingsmiddel i 12 af EU's medlemslande. Kredsen af eurolande er siden blevet udvidet til 19 med Sloveniens, Maltas, Cyperns, Slovakiets, Estlands, Letlands og Litauens optagelse i eurosamarbejdet. Danmark deltager ikke i eurosamarbejdet, men den danske krone har fra starten været tæt knyttet til euroen via fastkurssamarbejdet ERM II.

Euroen blev en realitet den 1. januar 1999, hvor de daværende 11 deltagerlandes valutaer blev indbyrdes låst fast og formelt ophørte med at være selvstændige valutaer. Fra den 28. februar 2002 har euro været det eneste gyldige betalingsmiddel i euroområdet. Euroen fik sit navn på Det Europæiske Råds møde i Madrid den 15.-16. december 1995.

De medlemslande, der har indført euroen som betalingsmiddel, går under fællesbetegnelsen euroområdet eller eurozonen. Det geografiske omfang af euroområdet kan ses på EU-Oplysningens Europakort.

Nedenfor er der en oversigt over de nuværende 28 EU-landes tilknytning til euroen:

Tilknytning til euroen

 Har indført euroen 

 Belgien  Luxembourg  Slovenien

 Eurolande, ERM II-lande og lande uden for begge

 Tyskland  Nederlandene  Malta
 Spanien  Østrig  Cypern
 Frankrig  Portugal  Slovakiet
 Irland  Finland  Estland
 Italien  Grækenland  Letland
Litauen - -

 Deltager i ERM II

 Danmark (F)  -  -
 -  -  -

 Deltager hverken i euroen eller ERM II 

 Storbritannien (F)  Polen  Rumænien
 Sverige  Tjekkiet  Kroatien
 Ungarn  Bulgarien  -
(F) Danmark og Storbritannien har et forbehold

Danmark og Storbritannien har et forbehold over for deltagelse i tredje fase af ØMU'en, dvs. indførelse af euroen som national valuta. Nye medlemslande er forpligtigede til at indføre euroen, når de lever op til de økonomiske kriterier for deltagelse. Sverige lever ikke op til disse kriterier, og deltager derfor ikke i eurosamarbejdet.

Slovenien blev det første af de ti medlemslande, der blev optaget den 1. maj 2004, som indførte euroen den 1. januar 2007. Cypern og Malta kom med i eurosamarbejdet den 1. januar 2008 og herefter Slovakiet den 1. januar 2009 og Estland den 1. januar 2011. Letland blev optaget i eurosamarbejdet den 1. januar 2014, og senest er Litauen kommet med den 1. januar 2015. 

Gældskrise

I maj 2010 blev eurolandet Grækenland ramt af en gældskrise, hvilket har ført til en række foranstaltninger og beslutninger for at bevare den finansielle stabilitet i euroområdet. Læs mere om EU's håndtering af gældskrisen her.

 
Sidst opdateret: 05-01-2015  - Martin Jørgensen