Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEuroen › Eurolande

Temasider

Eurolande

Euroen anvendes som national valuta i 19 af EU's 28 medlemslande. Hertil kommer, at visse lande, der formelt set ikke er EU-lande, har indgået aftaler med EU om at anvende euroen som national valuta. Endelig anvendes euroen som hovedvaluta i en række lande og områder, der ikke tidligere har haft en national valuta. De 9 øvrige EU-lande har forskellig tilknytning til euroen.

Eurolande

På nuværende tidspunkt anvender følgende 19 EU-lande euroen som national valuta:

Eurolande
 Medlemsland Anvendelse af euro   Fastlåste kurser, 1 euro =
 Belgien

 1. januar 1999

 40,3399 belgiske franc

Belgisk 1-euromønt

 Tyskland

 1. januar 1999

 1,95583 tyske mark

Tysk 1-euromønt

 Spanien

 1. januar 1999

 166,386 spanske peseta

Spansk 1-euromønt

 Frankrig

 1. januar 1999

 6,55957 franske franc

Fransk 1-euromønt

 Irland

 1. januar 1999

 0,787564 irske pund

Irsk 1-euromønt

 Italien

 1. januar 1999

 1936,27 italienske lire

Italiensk 1-euromønt

Luxembourg

 1. januar 1999

 40,3399 luxembourgske franc

Luxembourgsk 1-euromønt

 Nederlandene

 1. januar 1999

 2,20371 nederlandske gylden

Nederlandsk 1-euromønt

 Østrig

 1. januar 1999

 13,7603 østrigske schilling

Østrigsk 1-euromønt

 Portugal

 1. januar 1999

 200,482 portugisiske escudo

Portugisisk 1-euromønt

 Finland

 1. januar 1999

 5,94573 finske mark

Finsk 1-euromønt

 Grækenland

 1. januar 2001

 340,750 græske drakme

Græsk 1-euromønt

 Slovenien

 1. januar 2007

 239,640 slovenske tolar

Slovensk 1-euromønt

 Malta

 1. januar 2008

 0,429300 maltesiske lira

Maltesisk 1-euromønt

 Cypern

 1. januar 2008

 0,585274 cypriotiske pund

Cypriotisk 1-euromønt

 Slovakiet

1. januar 2009

 30,1260 slovakiske koruna

Slovakisk 1-euromønt

 Estland

1. januar 2011

15,6466 estiske kroon

Estisk 1-euromønt

Letland

1. januar 2014

0,702804 lettiske lats

Letlands 1-euromønt

Litauen

1. januar 2015

3,45280 litauiske litas

De medlemslande, der har indført euroen som betalingsmiddel, går under fællesbetegnelsen euroområdet eller eurozonen. Det geografiske omfang af euroområdet kan ses på EU-Oplysningens Europakort.

Eurozonen omfatter dog i praksis en række områder, der geografisk er beliggende uden for det europæiske kontinent. Det drejer sig bl.a. om de fire franske departementer (Guadeloupe, French Guiana, Martinique og Réunion) samt Maderia og de Kanariske Øer.

ERM II-lande

For at kunne indføre euroen som valuta skal et EU-land opfylde de såkaldte konvergenskriterier. Et af disse kriterier er deltagelse i fastkurssamarbejdet ERM-II i minimum to år. Ved deltagelse i ERM II fastlægges en centralkurs over for euroen omkring hvilken den pågældende valuta kan svinge inden for et bånd på normalt +/- 15 procent. Når valutakursen nærmer sig de ydre grænser af udsvingsbåndet, foretager Den Europæiske Centralbank sammen med den pågældende centralbank en koordineret intervention. Centralkurser og udsvingsbånd for ERM II-landene kan ses her.

ERM II-lande
Medlemsland   Deltagelse i ERM II
 Danmark

 1. januar 1999

 

Grækenland blev først medlem af eurosamarbejdet den 1. januar 2001, og har derfor deltaget i ERM II fra 1. januar 1999 til 1. januar 2001. 

Slovenien har fra den 28. juni 2004 og frem til eurodeltagelsen den 1. januar 2007 deltaget i ERM II. Malta og Cypern har ligeledes deltaget i ERM II fra den 2. maj 2005 og til eurodeltagelsen den 1. januar 2008. Slovakiet har deltaget i ERM II fra den 28. november 2005 og til eurodeltagelsen den 1. januar 2009. For Estlands vedkommende fra den 28. juni 2004 og frem til eurodeltagelsen den 1. januar 2011. Letland deltaget fra den 2. maj 2005 og frem til optagelsen i eurosamarbejdet den 1. januar 2014. For det seneste eurolands vedkommende hat Litauen deltaget i ERM II siden den 28. juni 2004 og frem til den 1. januar 2015. 

Tredjelande

En række såkaldte tredjelande har indgået aftaler med EU om anvendelse af euroen som national valuta. Det drejer sig om stater med tæt tilknytning til de to eurolande Frankrig og Italien. Der har således tidligere været indgået monetære aftaler om anvendelse af fransk og italiensk valuta i disse stater. Aftalen giver landene mulighed for at udstede et begrænset antal euromønter med en national side.

Tredjelande

 Land

 Anvendelse af euro

Monetære aftaler

Mønteksempel

 Monaco

 1. januar 1999

 Frankrig

2-euromønt fra Monaco

 Vatikanstaten

 1. januar 1999

 Italien

2-euromønt fra Vatikanstaten

 San Marino

 1. januar 1999

 Italien

2-euromønt fra San Marino

Andorra

1. april 2012

De franske oversøiske territorier, Saint Pierre og Miquelon og Mayotte, er formelt ikke en del af EU, men har indgået en monetær aftale om at anvende euroen som officiel valuta. 

Fyrstendømmet Andorra har den 30. juni 2011 undertegnet en monetær aftale med EU, hvilket giver fyrstendømmet ret til at anvende euroen som officiel valuta samt udstede et begrænset antal euromønter fra den 1. juli 2013. Aftalen trådte i kraft den 1. april 2012.

Lande med euro som de facto valuta

I Kosovo og Montenegro har den tidligere tyske D-mark været anvendt som uofficiel valuta. Euroen har på tilsvarende måde erstattet D-marken som betalingsmiddel fra den 1. januar 2002.

Yderligere information


Sidst opdateret: 05-01-2015  - Martin Jørgensen