Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderFire forbeholdSpørgsmål og svar › Hvad sker der, hvis Da...

Spørgsmål og svar

Hvad sker der, hvis Danmark afskaffer forbeholdene?

Svar:

Afskaffer Danmark forbeholdene, kan vi deltage fuldt ud i samarbejdet og tilslutte os de regler og ordninger, der har været omfattet af forbeholdene. Forbeholdene er en aftale med resten af EU om, at der er dele af samarbejdet, som Danmark ikke deltager i.

Siden 1992 har det stået klart, at Danmark til hver en tid kan beslutte at afskaffe et eller flere af forbeholdene. I så fald vil Danmark fuldt ud gennemføre alle de til den tid gældende relevante bestemmelser, regler og ordninger, som er vedtaget inden for rammerne af EU.

Forbeholdene kan kun fjernes eller ændres efter en dansk folkeafstemning. I regeringsgrundlaget fra november 2007 slår regeringen fast, at forbeholdene skader Danmarks interesser, og at vælgerne derfor skal have lejlighed til at tage stilling til forbeholdene inden for de næste fire år. Der er ikke sat dato på eller taget stilling til, hvorvidt der skal stemmes om et, flere eller samtlige forbehold.