Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderFire forbeholdBaggrund EU-folkeafstemninger › Danske EU-folkeafstemn...

Baggrund

Hvis du vil vide mere

Læs mere om de danske EU-folkeafstemninger i vores faktablad

Danske EU-folkeafstemninger

Danmark har afholdt seks folkeafstemninger om EU. Du kan se hvilke og udfaldet heraf i denne oversigt. I oversigten finder du også links til beskrivelser af de forskellige afstemninger, Justitsministeriets §20-redegørelser, indskannet valgmateriale m.m.

Folkeafstemninger i Danmark om EU skyldes enten, at Folketinget har vedtaget en lov om at afholde en vejledende folkeafstemning om et emne, eller at grundlovens § 20 kræver, at der afholdes bindende folkeafstemning. Du kan læse mere i EU-Baggrund nr. 3 om hvorfor og hvornår Danmark har afholdt folkeafstemninger om EU.

Du kan læse mere om de enkelte folkeafstemninger og se eksempler på partiernes og organisationernes kampagnemateriale ved at klikke på linket til folkeafstemningerne i boksen nedenfor.

Danske folkeafstemninger om EU
 Emne Dato Stemmeprocent JaNej 
Danmark i EF02.10.1972 

90,1 % 

63,4 % 

36,6 % 

EF-Pakken27.02.1986

75,4 % 

56,2 % 

43,8 % 

Maastricht-traktaten02.06.1992 

83,1 % 

49,3 % 

50,7 % 

Maastricht-traktaten +
Edinburgh-afgørelsen

18.05.1993 

86,5 % 

56,7 % 

43,3 % 

Amsterdam-traktaten28.05.1998

76,2 % 

55,1 % 

44,9 % 

Euroen28.09.2000

87,6 % 

46,8 % 

53,2 %