Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasider › Dansk formandskab for ...

Temasider

Hvis du vil vide mere

Læs mere om det danske EU-formandskab i vores EU Tema

Læs mere i vores EU Tema

Bestil vores EU Tema

Dansk formandskab for EU 2012

Dansk EU-formandskab 2012
Danmark overtager formandskabet for EU den 1. januar 2012. Frem til den 30. juni 2012 vil Danmark lede og tilrettelægge arbejdet mellem de 27 EU-landes regeringer - ministre og embedsmænd i Rådet.

Ny temaside

EU-Oplysningen har udarbejdet en ny temaside om det danske EU-formandskab - besøg den her.

Præsentation af de danske prioriteter for EU-formandskabet

Europaminister Nicolai Wammen vil den 16. december i Bruxelles præsentere prioriteterne for det danske EU-formandskab ved en ceremoni med europaministeren fra det nuværende polske EU-formandskab, Mikolaj Dowgielewicz (pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet).

De fire grundlæggende prioriteter for det danske formandskab bliver at bidrage til:

  • Et ansvarligt Europa
  • Et dynamisk Europa
  • Et grønt Europa
  • Et sikkert Europa

Dansk EU-formandskab - 1. januar 2012 frem til 30. juni 2012

De 27 EU-lande skiftes til at have formandskabet for EU i et halvt år ad gangen efter en rækkefølge, som er fastlagt for flere år ad gangen. Sidste gang Danmark havde formandskabet for EU var i 2002, og den 1. januar 2012 er det igen Danmarks tur til at overtage EU-formandskabet.

Det betyder i store træk, at den danske regering i første halvår af 2012 skal lede og tilrettelægge arbejdet mellem de 27 EU-landes regeringer - ministre og embedsmænd i Rådet. Rådet er den institution i EU, hvor EU-landenes regeringer mødes for at forhandle og drøfte EU’s politikker.

Hvad betyder et EU-formandskab?

Helt kort fortalt er formandskabslandets hovedopgave at sætte dagsordenen i EU og være drivkraft i behandlingen af EU-sagerne. Det er derfor formandskabslandet, som tilrettelægger og leder møderne mellem EU-landenes ministre m.m. i Rådet og alle de arbejdsgrupper med embedsmænd, som er tilknyttet Rådet.

Formandskabet skal også forsøge at skabe kompromiser mellem med­lemslandene og samle trådene efter forhandlinger. Det gælder både i forhold til møder mellem landenes ministre og møder mellem embedsmændene i Rådets arbejdsgrupper. Når der forhandles om EU-lovgivningen er det formandskabslandet, som i samarbejde med Rådets sekretariat og Kommissionen udarbejder forslag til kompromistekster, som kan samle det nødvendige flertal.

Formandskabslandet har også en vigtig opgave i og med at det i flere sammenhænge repræsenterer Rådet som institution. F.eks. under arbejdet med den almindelige lovgivningsprocedure, når Rådet mødes i forhandlinger med Europa-Parlamentet. Formandskabet varetager også kontakten til Europa-Parlamentet og skal sætte såvel formelle som uformelle forhandlinger i gang imellem Rådet og Europa-Parlamentet.

Hvilke sager skal et EU-formandskab behandle?

Hvert formandskabsland kan selv inden for visse grænser prioritere hvilke sager og områder, det vil arbejde med i løbet af formandskabsperioden. Der er dog ikke helt frit valg på alle hylder – en meget stor del af sagerne ”arves” fra tidligere formandskaber, og den cyklus som dele af EU-samarbejdet kører i. Derudover kan der opstå uventede sager, som EU bliver nødt at tage hånd om.

Landene skal desuden koordinere og arbejde tæt sammen om formandskabet i grupper med tre lande. Disse ”gruppeformandskaber” kaldes trioformandskaber og løber hen over de tre landes formandskabsperioder – det vil sige 18 måneder. Danmark er i trio med Polen og Cypern. Polen har formandskabet i 2.halvår af 2011, mens Cypern har formandskabet efter Danmark i 2. halvår af 2012.

Folketinget og EU-formandskabet

EU-formandskabet er i første omgang regeringens anliggende, men Folketinget har også en rolle at spille ved at støtte og udbygge samarbejdet mellem de europæiske landes parlamenter. Folketinget kommer derfor til at være vært for en lang række møder og konferencer, hvor medlemmer af de europæiske landes parlamenter mødes for at diskutere de aktuelle politiske sager på EU’s dagsorden.

Et af de vigtige møder er det store møde mellem de nationale parlamenters Europaudvalg og medlemmer af Europa-Parlamentet – det såkaldte COSAC-møde. Formålet med dette møde er, at EU-landenes politikere fra de nationale parlamenter og medlemmerne af Europa-Parlamentet kan mødes og udveksle informationer om og erfaringer med EU-arbejdet. Folketinget forventer at modtage knap 300 gæster til det store politiske møde, der finder sted den 22.-24. april i København.

Mødets emner kan både være aktuelle EU-sager og mere principielle overordnede emner som de nationale parlamenters rolle i EU, åbenhed i EU m.m. Det forventes f.eks., at et af de overordnede temaer for Folketingets møde bliver reformen af EU’s landbrugspolitik.

Også en række af række af Folketin­gets udvalg skal i løbet af formandskabet afholde møder med deres søsterudvalg fra de øvrige EU-landes nationale parlamenter. Dertil kommer en lang række øvrige officielle besøg i Folketinget med gæster fra EU-landene.

Sager under EU-formandskabet

Spørgsmål og svar

Kalender

Undervisningsmateriale

Sager under EU-formandskabetSpørgsmål og svarKalenderUndervisningsmateriale

Sidst opdateret: 06-10-2011  - Martin Jørgensen