Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderValg til Europa-Parlamentet 2009 (historisk)Spørgsmål og svar › Hvor mange europæere s...

Spørgsmål og svar

Vidste du?

... at rekorden for den laveste valgdeltagelse ved et europaparlamentsvalg indehaves af Slovakiet?
Kun knap 17 % af de slovakiske vælgere stemte i 2004.

Dokumentation

Du kan læse mere om Europa-Parlamentsvalget i 2004 her.
Denne side opdateres ikke længere

Hvor mange europæere stemte til valget til Europa-Parlamentet i 2004?

Hvor mange europæere stemte til valget til Europa-Parlamentet i 2004?

Svar:

Den gennemsnitlige valgdeltagelse i EU for valget til Europa-Parlamentet i 2004 var på 45,7%. I Danmark var valgdeltagelsen på 47,89%.

Valgdeltagelsen i Danmark har ved hvert af de seks valg til Europa-Parlamentet ligget på omkring 50% med en valgdeltagelse på 47,89% i 2004. Heller ikke i det øvrige EU var valgdeltagelsen i top. Den laveste valgdeltagelse var i Slovakiet med 16,96%, mens den højeste valgdeltagelse var i Belgien med 90,81% (det er obligatorisk at stemme i Belgien).

Reglerne om valg til Europa-Parlamentet er en blanding af nationale regler og fælles overordnede EU-regler, der er fastsat i "Akten om almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet" fra 1976. Akten er senest blevet ændret med virkning for valget i 2004. Ændringen betyder bl.a. at fra valget i 2004 må et medlem af Europa-Parlamentet ikke samtidig være medlem af et nationalt parlament.

Du kan læse mere om valget til Europa-Parlamentet i 2004 her.

Som det fremgår af nedenstående tabel, fandt det første direkte valg til Europa-Parlamentet sted i 1979. Før da var medlemmerne af Europa-Parlamentet udsendte medlemmer fra de nationale parlamenter (delegerede).

Valgdeltagelse ved valg til Europa-Parlamentet
 Danmark EU-gennemsnit 
1979 47,8% 63,0% 
1984 52,4% 61,0% 
1989 46,2% 58,5% 
1994 52,9% 56,8% 
1999 50,5% 49,6% 
2004 47,89%45,7% 

Valgdeltagelse ved valg til Europa-Parlamentet
Land Valgdeltagelse ved Europa-Parlamentsvalget i 2004 
Belgien  90,8%
Tjekkiet  28,3%
Danmark  47,89%
Tyskland  43%
Estland  26,83%
Grækenland  63,4%
Spanien  54,1%
Frankrig  42,76%
Irland  58,8%
Cypern  71,19%
Letland  41,34%
Litauen  48,38%
Ungarn  38,5%
Malta  82,37%
Nederlandene  39,3%
Østrig  42,43%
Polen  20,87%
Portugal  38,6%
Slovenien  28,3%
Slovakiet  16,96%
Finland  39,4%
Sverige  37,8%
Italien  73,1%
Luxembourg  89%
Storbritannien  38,83%