Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderValg til Europa-Parlamentet 2009 (historisk)Om valget › Hvem kan vælges

Om valget

Vidste du?

...at medlem af Europa-Parlamentet, Mogens Camre fra Dansk Folkeparti, blev valgt ind i Folketinget ved valget i november 2007.

Da man ikke kan være medlem af Europa-Parlamentet og et nationalt parlament på samme tid blev Mogens Camre nødt til at vælge mellem Europa-Parlamentet og Folketinget og valgte at fortsætte i Europa-Parlamentet.

Dokumentation

Kandidaterne

Klik her og se kandidaterne til det danske europa-parlamentsvalg 2009.

Denne side opdateres ikke længere

Hvem kan vælges

I udgangspunktet har enhver, der har ret til at stemme til valget, også ret til at stille op til Europa-Parlamentet. Det er dog ikke muligt at stille op som løsgænger. For at stille op skal man være opstillet på en kandidatliste for et parti eller danne sit eget parti.

Partier eller politiske bevægelser har automatisk ret til at genopstille kandidater, hvis de seks uger inden valget har medlemmer enten i Folketinget eller Europa-Parlamentet.

Nye partier eller bevægelser, som ønsker at stille op, skal senest otte uger inden valget have indsamlet underskrifter fra et antal personer, der svarer til 2 pct. af de vælgere, som stemte ved seneste folketingsvalg. Det betød, at man for at stille op med et nyt parti ved valget i 2009 skulle have underskrifter fra 69.189 personer.

Ingen dobbeltmandater
Et medlem af Europa-Parlamentet kan ikke samtidig være medlem af et nationalt parlament som f.eks Folketinget.

Oprindelig var medlemmerne af Europa-Parlamentet udpeget af de nationale parlamenter og var medlemmer begge steder. Op gennem tiden har det været almindeligt at have dobbeltmandater. Europa-Parlamentets opogaver har efterhånden udviklet sig og fået et sådant omfang, at det anses for vanskeligt at være medlem af to parlamenter på samme tid.

Fra valget i 2004 var det derfor ikke længere muligt at være medlem af Europa-Parlamentet og et nationalt parlament på samme tid.

Det er heller ikke muligt at være medlem af en regering, at være kommissær eller medlem af en af de øvrige EU-Institutioner samtidig med at man er medlem af Europa-Parlamentet.