Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderValg til Europa-Parlamentet 2009 (historisk)Om valget › Optagelse på valglisten

Om valget

Vidste du?

... at du kan brevstemme på enhver dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation, hvis du opholder dig i udlandet.
Find oplysninger om danske ambassader og konsulater her.

Dokumentation

Læs mere på Indenrigs- og Socialministeriets valgside

Læs mere på Indenrigs- og Socialministeriets valgside 

Optagelse på valglisten

Ansøgningsskema

Vejledning

Københavns Folkeregister

Danskere der vil stemme i Sverige

Blanket til den svenske valgmyndighed

Denne side opdateres ikke længere

Optagelse på valglisten

For at stemme til europaparlamentsvalget skal du være optaget på valglisten, som er en liste over stemmeberettigede personer. Du blev automatisk optaget på valglisten, hvis du var tilmeldt et dansk folkeregister, havde dansk statsborgerskab og var fyldt 18 år uden at være umyndiggjort.

Er du statsborger fra et andet EU-land og over 18 år med fast bopæl i Danmark, eller er du dansk statsborger over 18 år med fast bopæl i et andet EU-land, skulle du imidlertid søge om optagelse på valglisten for at stemme til europaparlamentsvalget 2009.

Ansøgningsfrist den 4. maj 2009
Ansøgningen om optagelse på valglisten skulle være Københavns Folkeregister i hænde senest mandag den 4. maj 2009.

Københavns Kommune afgjorde herefter, om betingelserne for at blive optaget på den særlige valgliste var opfyldt. Optagelse på valglisten gælder kun for europaparlamentsvalget i 2009. Ved efterfølgende valg - f.eks. i 2014, skal der indgives en ny ansøgning.

Du kunne godt brevstemme, selv om du endnu ikke havde fået besked om, hvorvidt du var optaget på valglisten. Var du ikke blevet optaget på valglisten, blev din brevstemme bare ikke talt med.

Efter du var optaget på valglisten, fik du ikke tilsendt et valgkort, men du skulle i stedet medbringe legitimation som f.eks. pas eller kørekort m.m., da du ønskede at afgive din stemme på valgdagen, eller hvis du ønskede at brevstemme.