Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderValg til Europa-Parlamentet 2009 (historisk) › Kandidaterne

Kandidaterne

Hvis du vil vide mere

Læs mere på Indenrigs- og Socialministeriets valgside 

De forskellige tidsfrister, der gjaldt i forhold til valget til Europa-Parlamentet, er beskrevet i en oversigt fra Indenrigs- og Socialministeriet.

Læs mere i Indenrigs- og Socialministeriets oversigt over tidsfrister 

Læs mere om de forskellige valgtekniske udtryk i Indenrigs- og Social-ministeriets valgordbog.

Link til ministeriets valgordbog

Hvordan fordeles stemmerne på de 13 danskere der skulle vælges som medlemmer?

Læs EU-Oplysningens svar

Denne side opdateres ikke længere

Kandidaterne

Kandidater til Europa-Parlamentet

På denne side kan du finde de kandidater, som partierne og bevægelserne opstillede til valget til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009.

Søger du informationer om valget den 25. maj 2014 - så klik her!

Ved valget til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009 havde hvert parti og bevægelse mulighed for at opstille op til 20 kandidater. Fristen for indsendelse af kandidatlister til Indenrigs- og Socialministeriet var fire uger før valgdagen, hvilket vil sige, at fristen udløb søndag den 10. maj 2009 klokken 12. Fristen for anmeldelse af valgforbund var ligeledes den 10. maj 2009 klokken 12.

For kandidater fra partier eller bevægelser der ikke var repræsenteret i Folketinget eller Europa-Parlamentet, blev der krævet indsamlet underskrifter svarende til to procent af de gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg. Det svarer til 69.189 underskrifter. Anmeldelsen til Indenrigs- og Socialministeriet skulle ske senest otte uger før valgdagen.

Der var opstillet i alt 102 danske kandidater til valget til Europa-Parlamentet, og til venstre på siden kan du finde et link til partienes og bevægelsernes spidskandidater samt links til samtlige kandidater fra de enkelte partier og bevægelser sorteret efter listebetegnelse. 

Valgforbund

Der blev indgået tre valgforbund mellem følgende partier og bevægelser:

  • Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
  • Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre.
  • JuniBevægelsen og Folkebevægelsen mod EU.

Opstilling

Alle partier og bevægelser, med undtagelse af Liberal Alliance, anvendte en såkaldt sideordnet opstilling, hvor mandaterne blev fordelt efter antallet af personlige stemmer. Liberal Alliance anvendte en partilisteopstilling, hvor bl.a. placeringen på kandidatlisten er afgørende for mandatfordelingen. 
 


Sidst opdateret: 30-06-2009  - Martin Jørgensen