Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderPatientrettigheder ved grænseoverskridende sundhedsydelser › Dokumenter fra Europa-...

Temasider

Dokumenter fra Europa-Kommissionen

I forbindelse med Kommissionens fremsættelse af direktivforslaget er der udarbejdet konsekvensanalyser og yderligere dokumentation.

Kommissionen forsøgte allerede i 2004 at inkludere de grænseoverskridende sundhedsydelser i forbindelse med vedtagelsen af det såkaldte servicedirektiv. Dette blev dog afvist af både Europa-Parlamentet og Rådet, hvorefter Kommissionen accepterede at fjerne sundhedsydelser fra servicedirektivet. På opfordring af Rådet og Parlamentet fremsætter Kommissionen således et særskilt forslag om patienternes rettigheder.

På denne side kan du finde Kommissionens forberedende arbejde til direktivforslaget.

Dokumenter

Pressemeddelelser