Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderLissabontraktatenBaggrund › Forfatningstraktaten (...

Baggrund

Forfatningstraktaten (2004)

Efter ni måneders regeringskonference lykkedes det for EU's stats- og regeringschefer i juni 2004 at nå til enighed om en samlet tekst til Traktat om en forfatning for Europa (Forfatningstraktaten).

Forfatningstraktaten

Forfatningstraktaten blev underskrevet af EU's stats- og regeringschefer den 29. oktober 2004 i Rom. I Danmark indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) en aftale om traktaten med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i november 2004. Partierne enedes om at anbefale et 'ja' til traktaten, som efter hensigten skulle være trådt i kraft i november 2006.

Forfatningstraktaten blev afvist ved folkeafstemninger i Frankrig og Holland i juni 2005, og ratifikationsprocessen gik dermed i stå. Den planlagte danske folkeafstemning om Forfatningstraktaten blev udskudt efter EU-topmødet den 16.-17. juni 2005.

Det Europæiske Råd vedtog i 2005 en erklæring om ratificering af Forfatningstraktaten, hvori stats- og regeringscheferne opfordrede til en tænkepause med en bred debat i de enkelte lande. Tænkepausen skal bruges til at debattere EU i de enkelte medlemslande såvel som på europæisk plan. I Danmark blev der afholdt en række arrangementer, herunder en folkehøring i april 2006.

Læs mere om Forfatningstraktaten:


Sidst opdateret: 19-10-2009  - Martin Jørgensen