Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderLissabontraktatenFolketingets behandling › Lovforslag om Danmarks...

Folketingets behandling

Hvis du vil vide mere

Lovforslag om Danmarks ratifikation (L 53)

Afstemning ved tredjebehandling den 24. april 2008. Foto: Hasse Ferrold
Den 9. januar 2008 fremsatte regeringen lovforslaget til Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten. Lovforslaget blev vedtaget ved tredjebehandlingen den 24. april 2008.

Fremsættelsen af lovforslaget var første skridt i Danmarks godkendelse, også kaldet ratifikation, af Lissabontraktaten. Herefter blev lovforslaget behandles i Folketinget. Efter vedtagelsen deponeres det såkaldte ratifikationsinstrument hos den italienske republiks regering.

Lovforslaget blev fremsat af udenrigsministeren, og dets formelle navn er:

Lovforslaget indeholder tre dele, hvor den første del er selve lovforslaget og tilhørende bemærkninger, anden del er Lissabontraktaten og tredje del udgøres af Udenrigsministeriets redegørelse om Lissabontraktaten.

Lovforslag L 53 om Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten
 Lovforslag og bemærkninger  Lissabontraktaten  Udenrigsministeriets redegørelse om Lissabontraktaten

Læs her

Læs her

Læs her

 Spørgsmål og svar til lovforslag L 53

 Europaudvalgets betænkning af 14. marts 2008

Behandlingen

Lovforslaget blev førstebehandlet i folketingssalen den 24. januar 2008. Andenbehandlingen fandt sted den 8. april 2008. Lovforslaget blev færdigbehandlet ved tredjebehandlingen den 24. april 2008, hvor lovforslaget blev vedtaget med 90 stemmer for og 25 imod.

Det vedtagne lovforslag er blevet udmøntet i:

Den endelige ratifikation

Ratifikationsloven stadfæstes på et statsrådsmøde, hvorefter loven kundgøres i Lovtidende og Retsinformation. Ved kundgørelsen får loven tildelt et lovnummer, der er forudsætningen for, at selve det såkaldte ratifikationsinstrument kan udarbejdes.

Når ratifikationsinstrumentet er udarbejdet, sendes det først til udenrigsministeren og derefter Majestæten, som underskriver ratifikationsinstrumentet. Via den danske ambassade i Rom bliver ratifikationsinstrumentet til sidst sendt til deponering hos Italiens regering.

Den danske ratifikation af Lissabontraktaten blev formelt afsluttet, da den danske regering den 29. maj 2008 deponerede ratifikationsinstrumentet i Rom.

Baggrund

Samtlige 27 medlemslande skulle ratificere Lissabontraktaten, før den kunne træde i kraft. Ratifikationen skete ud fra de enkelte medlemslandenes såkaldte forfatningsmæssige bestemmelser. Afhængig af de forfatningsmæssige bestemmelser kan ratifikationen både ske ved en folkeafstemning eller ved en parlamentarisk godkendelse. 

Det sidste medlemsland afsluttede den endelige ratifikation den 3. november 2009, og Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009.

Yderligere information

EU-Oplysningen udarbejdede til behandlingen af lovforslaget en såkaldt sammenskrevet version af det gældende traktatgrundlag og Lissabontraktaten.

  • Den sammenskrevne version kan findes her.

Sidst opdateret: 05-01-2010  - Martin Jørgensen