Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderSchengen-samarbejdet › Schengen-lande

Temasider

Hvis du vil vide mere

Lær mere om EU- og schengenlandene på EU-Oplysningens europakort

Find yderligere oplysninger om medlemslandene på europakortet

Har du spørgsmål om Schengen-samarbejdet - så spørg EU-Oplysningen

Schengen-lande

Her kan du se, hvilke lande der deltager i Schengen-samarbejdet.

Schengen-samarbejdet omfatter 22 EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Som borger i et af Schengen-landene kan man frit bevæge sig på tværs af grænserne mellem de 26 lande, et område som i alt dækker cirka 4 millioner kvadratkilometer. 

Kort over Schengenlande

Følgende lande er medlem af Schengen:


 • Tyskland
 • Frankrig
 • Belgien
 • Nederlandene
 • Luxembourg
 • Italien
 • Spanien
 • Portugal
 • Østrig
 • Grækenland
 • Danmark
 • Finland
 • Sverige
 • Estland
 • Letland
 • Litauen
 • Polen
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Tjekkiet
 • Ungarn
 • Malta
 • Norge (ikke medlem af EU)
 • Island  (ikke medlem af EU)
 • Schweiz (ikke medlem af EU)
 • Liechtenstein (ikke medlem af EU) 


Storbritannien og Irland deltager kun i visse dele af Schengen-samarbejdet nemlig det politimæssige og retlige samarbejde om straffesager, bekæmpelse af narkotika og etableringen af informationssystemet SIS.

Nye EU-lande og Schengen

Schengen-reglerne er bindende for nye medlemslande fra tiltrædelsesdatoen. Det er dog kun dele af reglerne, som finder anvendelse i  nye medlemslande fra denne dato, bl.a. reglerne om ensartet visum. Dette betyder, at nye medlemslande skal opfylde Schengen-reglernes krav om, hvordan et visum fremstilles og ser ud (de skal laves på en måde, som er vanskelige at kopiere).

Bestemmelserne om ophævelse af grænsekontrollen mellem de gamle Schengen-lande og nye EU-lande finder ikke anvendelse endnu for Cyperns, Kroatiens, Rumæniens og Bulgariens vedkommende. Det vil sige, at EU’s fælles eksterne grænsekontrol indtil videre stadig opretholdes ved f.eks. den ungarnske-rumænske grænse.

For at grænsekontrollen ophæves kræves det, at Rådet med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet træffer afgørelse herom, når det er sikret, at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den nye medlemsstat.

For at nye EU-lande bliver i stand til at gennemføre samtlige Schengen-regler, herunder kontrol med EU’s ydre grænser, afsættes der midler til at støtte deres forberedelse af Schengen-deltagelse.

Støtten kan bl.a. gå til investeringer i opførelse, renovering eller forbedring af infrastruktur og bygninger på grænseovergangssteder, operativt udstyr (laboratorieudstyr, afsløringsudstyr, hardware og software til SIS), uddannelse af grænsevagter m.m.

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 19-12-2011  - Martin Jørgensen