Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderTjenesteydelsesdirektivet › Overblik

Temasider

Overblik

Oversigt over tjenesteydelsesdirektivets vej gennem EU-beslutningsprocessen

Efter seks EU-formandskaber og to års behandling i Europa-Parlamentet og Rådet blev tjenesteydelsesdirektivet endelig vedtaget den 12. december 2006. Senest i 2010 vil direktivets bestemmelser blive gældende i samtlige medlemsstater.

Behandlingen af tjenesteydelsesdirektivet har flere gange været stærkt forsinket på grund af den massive kritik forslaget har mødt. Til tider har der været tvivl om, hvorvidt forslaget var trukket tilbage. Her på siden kan du få et overbliv over direktivetforslagets vej gennem lovgivningsprocessen.

Den 12. december 2006

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager formelt tjenesteydelsesdirektivet (link til den vedtagne tekst).

Den 15. november 2006

Europa-Parlamentet vedtager tjenesteydelsesdirektivet. Parlamentets andenbehandling af forslaget tog udgangspunkt i Rådets fælles holdning af 24. juli 2006. I forbindelse med Parlamentets godkendelse af Rådets fælles holdning blev der vedtaget tre ændringsforslag, som Kommissionen og formandskabet dog på forhånd har accepteret. Forslaget vil nu blive sendt tilbage til Rådet med henblik på endelig vedtagelse (se EU-note E11).

Den 24. oktober 2006

Europa-Parlamentets udvalgsbehandling afsluttes (se udvalgets indstilling ved andenbehandling).

Den 4. september 2006

Europa-Parlamentets udvalg for det indre marked begynder andenbehandlingen af tjenesteydelsesdirektivet (se Info-note I 70).

Den 24. juli 2006

Rådet vedtager sin fælles holdning og afslutter hermed sin førstebehandling af forslaget. Se også Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet vedrørende Rådets fælles holdning.

Den 29.-30. maj 2006

Rådet (konkurrenceevne) opnår politisk enighed om fælles holdning til tjenesteydelsesdirektivet. Dermed er Rådets førstebehandling af direktivet afsluttet, og direktivet skal andenbehandles i Europa-parlamentet. Se også Rådets begrundelse til den fælles holdning samt Kommissionens holdning til Rådets fælles holdning.

Den 24. maj 2006

Møde i Folketingets Europaudvalg, hvor økonomi-og erhvervsminister Bendt Bendtsen fremlægger forhandlingsoplæg til tjenesteydelsesdirektivet.

Den 21.-22. april 2006

Uformelt rådsmøde (konkurrenceevne), hvor servicedirektivforslaget drøftes. Mødet er arrangeret af det østrigske formandskab.

Den 4. april 2006 

Kommissionen fremsætter sit reviderede forslag til tjenesteydelsesdirektiv. Læs pressemeddelelsen fra Kommissionen. Det reviderede forslag kan læses her (endelig udgave).

Den 23.-24. marts 2006

Det Europæiske Råds forårstopmøde hvor stats- og regeringscheferne drøfter tjenesteydelsesdirektivet.

Den 13. marts 2006

Rådsmøde (konkurrenceevne). Rådets førstebehandling af tjenesteydelsesdirektivet indledes.

Den 16. februar 2006

Europa-Parlamentet afslutter sin førstebehandling af tjenesteydelsesdirektivet. Læs Europa-Parlamentets kompromistekst (endelig udgave).

Den 22. november 2005

Europa-Parlamentets udvalgsbehandling af tjenesteydelsesdirektivet afsluttes. Betænkningen om tjenesteydelser i det indre marked, der danner grundlag for Europa-Parlamentets afstemning den 16. februar 2006, vedtages.  

Den 20. april 2005

Europa-Parlamentets Udvalg om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse begynder sin førstebehandling af forslaget til tjenesteydelsesdirektivet.  

Den 13. januar 2004

Kommissionen fremsætter forslaget om tjenesteydelsesdirektivet KOM (2004) 2. Direktivet behandles efter den fælles beslutningsprocedure. Det vil sige, at Rådet og Europa-Parlamentet skal nå til enighed før direktivet kan vedtages.


Sidst opdateret: 07-05-2007  - Hella Møller Rasmussen