Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasider › EU's udvidelse

Temasider

Hvis du vil vide mere

Se spørgsmål og svar om udvidelsen

Se fakta om EU's udvidelse med Bulgarien og Rumænien

EU's udvidelse

Aftale med 10 nye medlemslande i hus under dansk EU-formandskab i 2002

Da EU (dengang EØF) blev oprettet tilbage i 1958, bestod samarbejdet kun af 6 medlemslande. Siden da er der kommet mange flere lande til, og i dag består EU af 28 medlemslande.

Den største udvidelse af EU-samarbejdet skete i 00’erne, da EU gik fra en medlemskreds på 15 lande til 27 lande. Det skete med tiltrædelsen af ti nye, primært østeuropæiske, medlemslande den 1. maj 2004, og to nye medlemslande den 1. januar 2007. EU har i sin over 50 år lange levetid været i næsten konstant dialog med lande der potentielt kunne blive medlemmer af EU en dag. Det er også tilfældet i dag, hvor EU fører optagelsesforhandlinger med Tyrkiet, Island samt Montenegro, og hvor Kroatien netop er blevet EU’s 28. medlem i juli 2013.

På denne side kan du læse mere om EU’s seneste og fortsatte udvidelser, og hvilke kriterier lande skal opfylde for at blive medlem af EU.

Den fortsatte udvidelse

EU er i dag i gang med optagelsesforhandlinger med Tyrkiet, Island samt Montenegro, og Kroatien er på vej til at blive EU’s nyeste medlem. Herudover er Makedonien og senest Serbien blevet anerkendt som kandidatlande, og Albanien har indgivet en ansøgning om EU-medlemskab. Du kan læse mere om denne fortsatte udvidelse her.

De største udvidelser (i 2004 og 2007)

EU’s største udvidelse skete i 00’erne hvor EU gik fra 15 til 27 medlemmer. Du kan her læse mere om hvilke lande der blev medlemmer dengang og baggrunden for deres medlemskab.

Optagelseskriterierne

Der er, i EU’s traktater og igennem politiske beslutninger, blevet formuleret nogle overordnede kriterier, som et land skal opfylde for at kunne blive medlem af EU. Disse kriterier handler både om geografi, økonomi og politik. Du kan læse mere om disse kriterier her.

Tiltrædelsestraktater, overgangsordninger og andre dokumenter

Som led i EU’s optagelse af de nye medlemslande er der skrevet nye traktater og produceret en masse forskellige dokumenter. Du kan se disse dokumenter her.


Sidst opdateret: 01-07-2013  - Martin Jørgensen