Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU's udvidelse › Den fortsatte udvidelse

Temasider

Den fortsatte udvidelse

Den fortsatte udvidelse
EU er i dag i gang med optagelsesforhandlinger med Tyrkiet, Islandsamt Montenegro, og Kroatien er netopblevet EU’s nyeste medlem. Herudover er Makedonien og senest Serbien blevet anerkendt som kandidatlande, og Albanien har indgivet en ansgning om EU-medlemskab.

Nr man taler om skaldte kandidatlande, s er det lande, som har sgt om optagelse i EU, hvor man s fra EU's side har vurderet, at de p sigt kan blive medlemmer af EU. Fr der kan indledes egentlige optagelsesforhandlinger, skal landet alts vreblevet anerkendt som kandidatland.

Tiltrdelseslande:

 • Kroatien - tiltrdtden 1. juli 2013

Kandidatlande:

 • Tyrkiet (indledt optagelsesforhandlinger den 3. oktober 2005)
 • Island (indledt optagelsesforhandlinger den 27. juli 2010)
 • Montenegro (indledt optagelsesforhandlinger den 29. juni 2012)
 • Makedonien
 • Serbien (optagelsesforhandlinger forventes indledt senest til januar 2014)

Potentielle kandidatlande:

 • Albanien
 • Bosnien og Herzegovina
 • Kososvo

Ls om de enkelte landes status i forhold til EU via indgangen nedenfor.

Kroatien

Tyrkiet

Island

Montenegro

Makedonien

Serbien

Seneste udvidelsesrapporter

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 16.oktober 2013 den seneste runde af udvidelsesrapporter, der bde omhandler kandidatlandene og de potentielle kandidatlande.

Kommissionens fremskridtsrapporteroktober 2013 (p engelsk)

EU's udvidelsesstrategi 2013-2014

Kandidatlande
Makedonien

Ansgte i 2004. Landet opfylder fortsat i tilstrkkelig grad de politiske kriterier. Den politiske krise, som opstod i slutningen af 2012, viser, at der er behov for mere rummelige og konstruktive politikker. Tiltrdelsesdialogen p hjt plan har medfrt et skarpere fokus p indfrelsen af EU-relaterede reformer. Der skal lgges strre vgt p en effektiv gennemfrelse, afhjlpning af mangler p omrdet ytringsfrihed og forbedring af retternes uafhngighed og kompetence. Kommissionen har for femte r i trk anbefalet, at der indledes tiltrdelsesforhandlinger med landet. Rdet har endnu ikke taget stilling hertil. Hvis det beslutter, at der kan indledes tiltrdelsesforhandlinger, mener Kommissionen, at dette vil bidrage til at skabe de rette betingelser for en lsning af navneproblematikken og forbedre naboskabsforbindelserne.

Fremskridtsrapport

Memo

Tyrkiet

Ansgte i 1987. Tiltrdelsesforhandlingerne startede i oktober 2005. Der er indledt forhandlinger om 13 kapitler, og forhandlingerne om t af dem er forelbigt afsluttet. I juni 2013 besluttede Rdet i en flles holdning, at der kan indledes forhandlinger om kapitel22 om regionalpolitik og koordinering af strukturinstrumenter med forbehold af, at Rdet (Generelle Anliggender) bekrfter beslutningen efter Kommissionens fremlggelse af den rlige statusrapport. Kommissionen understreger vigtigheden af, at EU styrker sit samarbejde med Tyrkiet, s EU forbliver pejlemrket for landets reformproces.

Fremskridtsrapport

Memo

Island

Island

Ansgte i 2009. Tiltrdelsesforhandlingerne blev indledt i juni 2010, men stillet i bero af Island i maj 2013, hvor der var indledt forhandlinger om 27 kapitler, og forhandlingerne om 11 af dem var forelbigt afsluttet. Da Island er medlem af ES og deltager i Schengen-samarbejdet, er en stor del af landets lovgivning allerede tilpasset til EU-retten.

Fremskridtsrapport

Memo

Montenegro

Ansgte i 2008. Tiltrdelsesforhandlingerne blev indledt i juni 2012. Der er indledt forhandlinger om to kapitler, og de er forelbigt afsluttet. De skaldte "screeningsmder" er afsluttet. I juni vedtog Montenegro handlingsplaner for forhandlingskapitel 23 (retsvsen og grundlggende rettigheder) og 24 (retfrdighed, frihed og sikkerhed). Efter Kommissionens positive vurdering anmodede EU i september Montenegro om at fremsende sine forhandlingspositioner vedrrende disse kapitler. Montenegro fremsendte forhandlingspositionerne i starten af oktober.

Fremskridtsrapport

Memo

Serbien

Ansgte i 2009, opnede status som kandidatland i marts 2012. Den EU-stttede dialog mellem regeringerne i Beograd og Pristina blev indledt i marts 2011. Serbien og Kosovo indgik i april 2013 den frste aftale om principperne for en normalisering af forbindelserne. Der er desuden kommet gang i reformerne igen. Det Europiske Rd besluttede i juni 2013 at indlede tiltrdelsesforhandlinger med Serbien. Den frste regeringskonference om Serbiens tiltrdelsesforhandlinger vil allersenest blive afholdt i januar 2014 efter Rdets vedtagelse af de forhandlingsrammer, som Kommissionen foreslog i juli 2013. "Screeningen" begyndte i mellemtiden i september2013. Stabiliserings- og associeringsaftalen trdte i kraft den 1. september.

Fremskridtsrapport

Memo

Potentielle kandidatlande
Albanien

Ansgte i 2009. Parlamentsvalget i juni 2013 blev generelt afholdt efter de foreskrevne regler. Albanien har indfrt en rkke vigtige retlige instrumenter, hvoraf nogle er en forudstning for at opn status som kandidatland, og arbejder videre med at bekmpe korruption og organiseret kriminalitet. P baggrund heraf anbefaler Kommissionen at tildele Albanien status som kandidatland, forudsat at landet bliver ved med at ivrkstte tiltag til bekmpelse af organiseret kriminalitet og korruption. Inden Kommissionen kan anbefale at indlede tiltrdelsesforhandlinger, skal Albanien styrke reformerne p vigtige prioritetsomrder, navnlig p retsstatsomrdet.

Fremskridtsrapport

Memo

Bosnien og Herzegovina

Har ligesom resten af Vestbalkan et europisk perspektiv. Lanceringen af en dialog p hjt plan med Bosnien-Hercegovinai 2012var et positivt skridt, men de resultater, som landets ledere indtil videre har opnet, lever ikke op til forventningerne. Samarbejdet med EU er get i st, og der skal gres en markant indsats for at opfylde betingelserne for, at en stabiliserings- og associeringsaftale kan trde i kraft, og for at landet kan indgive en trovrdig ansgning om medlemskab.

Fremskridtsrapport

Memo

LinkKosovo

Har ligesom resten af Vestbalkan et europisk perspektiv. Den EU-stttede dialog mellem regeringerne i Pristina og Beograd blev indledt i marts 2011. Kosovo og Serbien indgik i april 2013 den frste aftale om principperne for en normalisering af forbindelserne. I juni bnede Rdet op for, at Kommissionen kan indlede forhandlinger om en stabilisering- og associeringsaftale med Kosovo. Forhandlingerne skal til at g i gang.

Fremskridtsrapport

Memo


Sidst opdateret: 18-10-2013  - Martin Jrgensen