Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?Danmark & EU › De fire forbehold

Hvad er EU?

Hvis du vil vide mere


De fire forbehold

De danske forbehold er en aftale, som Danmark har indgået med resten af EU-landene om, at der er visse dele af EU-samarbejdet, som Danmark ikke deltager i.

Forbeholdene vedrører fire områder:

  1. Unionsborgerskab
  2. Euroen ("tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union")
  3. Afgørelser og aktioner på forsvarsområdet
  4. Overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender

Efter det danske nej til Maastricht-traktaten i 1992 opnåede syv af Folketingets partier enighed om det såkaldte nationale kompromis i oktober 1992. Det nationale kompromis dannede udgangspunkt for den danske regerings forhandlinger med de øvrige 11 EU-lande.

På topmødet i Edinburgh den 11.-12. december 1992 forhandlede EU-landenes stats- og regeringschefer sig frem til enighed om en særaftale for Danmark i forhold til EU – den såkaldte Edinburgh-afgørelse. I Edinburgh-afgørelsen  fik Danmark forbehold over for de ovennævnte fire områder. 

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 15-04-2011  - Birgitte Mårup