Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?EU-institutioner › EU-Domstolen

Hvad er EU?

Hvis du vil vide mere

Se EU-note om EU-domstolen


EU-Domstolen

Dommerne Foto: Europa-Kommissionen
EU-Domstolen - eller bare Domstolen, som den ofte kaldes - er den øverste dømmende myndighed i EU. Den blev oprettet i 1952 og ligger i Luxembourg. Domstolens vigtigste opgave er at dømme i sager om EU-retten.

Det er specielt ved EU-samarbejdet, at der er institutioner, som kan udstede regler, der direkte forpligter medlemstaterne og medlemsstaternes borgere. EU har derfor oprettet en domstol, som kan dømme i sager, der handler om medlemslandenes forpligtelser i henhold til EU-retten.

Domstolen skal sikre, at EU-retten overholdes, fortolkes og anvendes på samme måde i hele EU, uanset hvilket medlemsland en tvist udspringer fra. Domstolens rolle er at sikre en ensartet tolkning af EU-reglerne, og den kan afgøre sager, hvor medlemslandene, EU-institutionerne, virksomheder og enkeltpersoner er parter. Der findes flere forskellige typer af søgsmål ved Domstolen.

Domstolens opbygning

EU-Domstolen består af 28 dommere, én fra hvert medlemsland. De bliver udnævnt af medlemslandenes regeringer for seks år ad gangen. Dommerne skal ligesom medlemmerne af Revisionsretten og kommissærerne være uafhængige. Det betyder, at den danske dommer eksempelvis ikke må tage særligt hensyn til danske interesser. Udover de 28 dommere består Domstolen også af ni generaladvokater. Generaladvokatens opgave er generelt at komme med et upartisk og uafhængigt forslag til en afgørelse til dommen. Dommeren er ikke forpligtet til at følge forslaget, men gør det ofte.

Retten

Gennem årene er der blevet flere og flere sager, som Domstolen har skullet tage sig af. For at undgå, at sagerne tager meget lang tid, blev Retten oprettet i 1989. Retten behandler hovedsageligt konkurrencesager og sager om immaterielle rettigheder, samt søgsmål rettet mod Kommissionen. Frem til 2005 behandlede Retten også personalesager mellem EU og institutionernes egne ansatte. Efter 2005 er er de sager blevet udskilt og behandles nu af Retten for EU-personalesager.

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 18-03-2014  - Martin Jørgensen