Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?EU i tal › Offentlige budgetsaldo

Hvad er EU?


Offentlige budgetsaldo

Den offentlige budgetsaldo er et centralt begreb ifm. eurosamarbejdet.

Den offentlige budgetsaldo skal i henhold til Stabilitets- og Vækstpagten som hovedregel være tæt på balance eller i overskud. Hvis budgetsaldoen overskrider traktatens referencekriterie på -3 procent af BNP, iværksættes proceduren for uforholdsmæssigt store underskud. Tallene er hentet fra EU's statistiske kontor Eurostat (link til Eurostat).

Offentlig budgetsaldo i procent af BNP
 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 EU-27

-2,6 

-1,9 

-1,0 

0,6 

-1,4 

-2,5 

-3,1 

-2,9 

-2,5

-1,5

-0,9

-2,4

-6,9

-6,5

-4,5

 Eurozone

-4,2

-2,7

-2,3

-1,4

0,0 

-1,9

-2,6

-3,1

-2,9

-2,5

-1,3

-0,7

-2,1

-6,4

-6,2

-4,1

 Belgien

-4,0 

-2,3 

-0,9 

-0,6 

0,0 

0,4 

-0,1 

-0,1 

-0,1 

-2,5 

0,4

-0,1

-1,0

-5,6

-3,8

-3,7

 Tjekkiet

-3,3 

-3,8 

-5,0 

-3,7 

-3,7 

-5,6 

-6,5 

-6,7 

-2,8 

-3,2

-2,4

-0,7

-2,2

-5,8

-4,8

-3,1

 Danmark

-2,0

-0,6

0,0

  1,3 

 2,3 

  1,5 

0,4 

 0,1 

2,1 

5,2 

5,2 

4,8

3,2

-2,7

-2,5

-1,8

 Tyskland

-3,3

-2,6

-2,2

-1,5

1,3

-2,8

-3,8

-4,2

-3,8

-3,3

-1,6

 0,2 

-0,1

-3,2

-4,3

-1,0

 Estland

-0,3

2,2 

-0,7

-3,5

-0,2

-0,1

0,3 

  1,7 

  1,6 

 1,6 

  2,5 

2,4

-2,9

-2,0

 0,2

1,0

 Grækenland

-

-

-

-3,7

-4,5

-4,8

-5,6

-7,5

-5,2

-5,7

-6,5

-9,8

-15,6

-10,3

-9,1

 Spanien

-4,8

-3,4

-3,2

-1,4

-1,0

-0,6

-0,2

-0,3

-0,1

1,3

2,4 

1,9 

-4,5

-11,2

-9,3

-8,5

 Frankrig

-4,0

-3,3

-2,6

-1,8

-1,5

-1,5

-3,1

-4,1

-3,6

-2,9

-2,3

-2,7

-3,3

-7,5

-7,1

-5,2

 Irland

 -0,1 

1,1

2,4

2,7

4,8

0,9

-0,4

0,4

1,4

1,7

2,9 

0,1

-7,3

-14,0

-31,2

-13,1

 Italien

-7,0

-2,7

-2,8

-1,7

-0,8

-3,1

-3,1

-3,6

-3,5

-4,4

-3,4

-1,6

-2,7

-5,4

-4,6

-3,9

 Cypern

-3,2

-5,0

-4,1

-4,3

-2,3

-2,2

-4,4

-6,6

-4,1

-2,4

-1,2

3,5

0,9

-6,1

-5,3

-6,3

 Letland

-0,4

  1,2 

0,0 

-3,9

-2,8

-2,1

-2,3

-1,6

-1,0

-0,4

-0,5

-0,4

-4,2

-9,8

-8,2

-3,5

 Litauen

-3,3

-11,9

-3,1

-2,8

-3,2

-3,6

-1,9

-1,3

-1,5

-0,5

-0,4

-1,0

-3,3

-9,4

-7,2

-5,5

 Luxembourg

1,2

3,7

3,4

3,4

6,0

6,1

2,1

0,5

-1,1

 0,0

1,4 

 3,7 

3,0 

-0,8

-0,9

-0,6

 Ungarn

-4,3

-5,9

-7,8

-5,4

-3,0

-4,0

-9,0

-7,3

-6,5

-7,9

-9,4

-5,1

-3,7

-4,6

-4,2

4,3

 Malta

-8,0

-7,7

-9,9

-7,7

-6,2

-6,4

-5,8

-9,2

-4,7

-2,9

-2,8

-2,4

-4,6

-3,8

-3,7

-2,7

 Nederlandene

-1,9

-1,2

-0,9

0,4

2,0

-0,2

-2,1

-3,1

-1,7

-0,3

0,5

0,2

0,5 

-5,6

-5,1

-4,7

 Østrig

-4,0

-1,8

-2,4

-2,3

-1,7

0,0

-0,7

-1,5

-4,4

-1,7

-1,5

-0,9

-0,9

-4,1

-4,5

-2,6

 Polen

-4,9

-4,6

-4,3

-2,3

-3,0

-5,3

-5,0

-6,2

-5,4

-4,1

-3,6

-1,9

-3,7

-7,4

-7,8

-5,1

 Portugal

-4,5

-3,5

-3,4

-2,8

-2,9

-4,3

-3,4

-3,7

-4,0

-6,5

-4,6

-3,1

-3,6

-10,2

-9,8

-4,2

 Slovenien

-1,1

-2,4

-2,4

-3,0

-3,7

-4,0

-2,4

-2,7

-2,3

-1,5

-1,4

 0,0 

-1,9

-6,1

-6,0

-6,4

 Slovakiet

-9,9

-6,3

-5,3

-7,4

-12,3

-6,5

-8,2

-2,8

-2,4

-2,8

-3,2

-1,8

-2,1

-8,0

-7,7

-4,8

 Finland

-3,5

-1,4

1,5

1,6 

6,8 

5,0

4,1

2,6

2,5

2,8

4,1 

5,3

4,3

-2,5

-2,5

-0,5

 Sverige

-3,2

-1,5

 1,1 

1,3 

3,7 

 1,6 

-1,3

-1,0 

0,6 

2,2

2,3

3,6

2,2

-0,7

0,3

0,3

 Storbritannien

-4,3

-2,2

-0,1

0,9 

3,6 

 0,5 

-2,1

-3,4

-3,5

-3,4

-2,7

-2,7

-5,0

-11,5

-10,2

-8,3

 Bulgarien

-

-

1,3

0,2

-0,3

 0,6 

-1,2 

 -0,4 

  1,9 

1,0 

1,9 

1,2 

1,7

-4,3

-3,1

-2,1

 Rumænien

-3,7

-4,5

-3,2

-4,4

-4,7

-3,5

-2,0

-1,5

-1,2

-1,2

-2,2

-2,9

-5,7

-9,0

-6,8

-5,2


Sidst opdateret: 18-07-2012  - Martin Jørgensen