Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?EU i tal › Fordelingen af offentl...

Hvad er EU?


Fordelingen af offentlige udgifter

Sammenlignelige tal for medlemslandenes offentlige udgifter i 2010 i procent af BNP.

Nedenfor kan der findes en samlet oversigt over fordelingen af offentlige udgifter som procent af BNP i 2010. De offentlige udgifter er fordelt  efter den såkaldte COFOG-klassifikation, der er en del af ESA95-regnskabssystemet. 

Fordelig af offentlige udgifter i EU's medlemslande - procent af BNP i 2010

 

 Generelle offentlige tjenester

Forsvar 

 Offentlig orden og sikkerhed

 Økono-miske anlig-gender

 Miljøbe-skyttelse

 Boliger og offentlige faciliteter

Sundheds-væsen 

Fritid, kultur og religion 

 Under-visning

Social beskyt-telse 

 I alt

 EU-27 

6,5

 1,6

 1,9

 4,7

 0,9

 1,0

 7,5

 1,2

 5,5

 19,9

 50,6

 Eurozonen

6,7

 1,4

 1,8

 4,9

 0,9

 1,0

 7,5

 1,2

 5,1

 20,5

 50,9

 Belgien

8,4

 1,0

 1,8

 6,1

 0,6

 0,4

 7,9

 1,2

 6,3

 19,3

 52,9

 Tjekkiet

4,7

 1,0

 2,0

  6,6

 1,0

0,9

 7,8

 1,4

 4,8

 13,7

 44,1

 Danmark

7,5

 1,4

 1,1

 3,4

 0,5

 0,4

 8,5

 1,6

 8,1

 25,4

 57,8

 Tyskland

6,1 

 1,1

 1,6

 4,8

 0,7

 0,7

 7,2

 0,8

 4,3

 20,6

 47,9

 Estland

3,2

 1,8

 2,2

 4,4

-0,3

 0,6

 5,3

 2,1

 6,8

 14,6

 40,6

 Grækenland

11,1 

 2,2

 1,7

 4,4

 0,6

 0,4

 7,5

 0,6

 3,8

18,0

 50,2

 Spanien

5,2 

 1,1

 2,1

 5,2

 0,9

 1,2

 6,5

 1,6

 4,9

 16,9

 45,6

 Frankrig

6,9

 2,1

 1,7

 3,4

 1,0

 1,9

 8,0

 1,5

 6,0

 24,2

 56,6

 Irland

3,9

 0,5

 1,9

 25,0

 1,1

 1,8

 8,5

 0,7

 6,0

 17,1

 66,6

 Italien

  8,3

 1,4

 1,9

 3,8

 0,8

 0,7

 7,6

 0,8

 4,5

 20,4

 50,4

 Cypern

 10,7

 2,3

 2,4

 3,9

 0,3

 2,8

 3,3

 1,3

 7,5

 11,7

 46,4

 Letland

4,5

 1,0

 2,0

 9,0

 0,6

 1,5

 4,3

 1,6

 6,2

 13,8

 44,4

 Litauen

 4,6

 1,2

 1,9

 4,5

 1,4

 0,3

 5,5

 1,0

 6,1

 14,5

 40,9

 Luxembourg

  4,5

 0,5

 1,0

 4,3

 1,2

 0,7

 4,9

 1,8

 5,1

 18,3

 42,5

 Ungarn

  9,3

 1,2

 1,9

 5,8

 0,6

 0,4

 5,1

 1,8

 5,6

 17,8

 49,5

 Malta

  6,6

 0,8

 1,5

4,8 

 2,2

 0,2

 5,7

 0,8

 5,8

 14,8

 43,2

 Nederlandene

 5,9

 1,4

 2,1

6,0 

 1,8

 0,7

 8,3

 1,8

 5,9

 17,3

 51,2

 Østrig

  6,8

 0,7

 1,5

 5,7

 0,5

 0,7

 8,1

 1,0

 5,7

 21,7

 52,5

 Polen

  5,9

 1,4

 1,9

 5,6

 0,7

 1,0

 5,0

 1,3

 5,7

 16,9

 45,4

 Portugal

 7,0

 1,7

 2,4

 5,6

 0,7

 0,6

 7,0

 1,3

 6,5

 18,7

 51,4

 Slovenien

5,7

 1,5

 1,8

 5,1

 0,8

 0,7

 6,9

 2,2

 6,6

 18,7

 50,1

 Slovakiet

  6,3

 1,3

 2,7

 3,6

 0,9

 1,0

 6,4

 1,2

 4,5

 12,3

 40,1

 Finland

  7,2

 1,6

 1,5

 4,9

 0,3

 0,5

 7,9

 1,2

 6,5

 23,9

 55,5

 Sverige

  7,0 

 1,6

 1,4

 4,6

 0,3

 0,7

 7,1

 1,2

 7,0

 21,6

 52,3

 Storbritannien

 5,3

 2,7

 2,6

 3,1

 1,0

 1,3

 8,2

 1,1

 7,0

 17,9

 50,3

 Bulgarien

 3,9

 1,8

 2,7 

  5,1

 0,7

 1,0

 4,8

 0,8

 3,8

 13,5

 38,0

 Rumænien

 4,5

 1,5 

2,4

  6,8

 0,7

 1,3

3,6

 1,1

 3,4

  14,9

 40,2

Yderligere information


Sidst opdateret: 17-07-2012  - Martin Jørgensen