Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Komitologi

Leksikon

Komitologi

Komitologi er betegnelsen for de forskellige procedurer der gælder i forholdet mellem Kommissionen, embedsmandskomiteerne og Rådet, når Kommissionen vedtager retsakter.

For det meste er det Kommissionen, der fremsætter forslag til nye retsakter, og Rådet, ofte i fællesskab med Europa-Parlamentet, der derpå vedtager retsakterne. Kommissionen kan dog i visse tilfælde også selv vedtage retsakter dels i henhold til traktatgrundlaget, dels efter bemyndigelse fra Rådet. Man taler om såkaldte gennemførselsforanstaltninger, når Rådet bemyndiger Kommissionen til selv at vedtage retsakter, som skal supplere og gennemføre Rådets retsakter.

For at holde styr på Kommissionens udstedelse af retsakter, har Rådet vedtaget nogle retningslinjer for denne procedure. Retningslinjerne siger overordnet, at Kommissionen skal forelægge sine udkast til retsakter for forskellige komiteer eller udvalg, før retsakterne kan blive vedtaget. Man benævner disse procedurer komiteprocedurer.

Se også

Mere information


Sidst opdateret: 13-08-2013  - Lone Nikolajsen