Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › COREPER

Leksikon

COREPER

COREPER er forkortelsen af det franske navn: "Comité des Représentants Permanents", som betyder "De Faste Repræsentanters Komité".

De faste repræsentanter (EU-ambassadører) har til opgave at forberede Rådets møder. COREPER er delt i COREPER I og COREPER II, som er to komiteer med embedsmænd, der diskuterer de sager, som er sat på dagsordenen for rådsmøderne.

I COREPER II sidder de 27 medlemslandes ambassadører ved EU, én fra hvert medlemsland. De behandler sager af politisk, handelsmæssig, økonomisk eller institutionel karakter.

I COREPER I sidder stedfortræderne. Her forberedes rutinesager, som det forventes, der vil være enighed om.

COREPER opdeler ministrenes dagsorden i A- og B-punkter. A-punkter vedtages i Rådet uden debat (der er opnået enighed i COREPER og der mangler blot den formelle godkendelse af ministrene). B-punkter debatteres af ministrene.

Se også 

Mere information


Sidst opdateret: 12-08-2013  - Lone Nikolajsen