Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › EF

Leksikon

EF

EF er forkortelsen for Det Europæiske Fællesskab og De Europæiske Fællesskaber.

Tidligere udgjorde Traktaten om Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) og Traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) traktatgrundlaget for EU, hvorfor retsakter med retsgrundlag i EF-traktaten havde tilknyttet betegnelsen EF.

Med Lissabontraktaten fra december 2009 blev EF-traktaten ændret til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Traktatgrundlaget udgøres derfor i dag af Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde og Traktaten om Den Europæiske Union. Derfor har retsakter vedtaget efter den 1. december 2009 tilknyttet betegnelsen EU.

Links


Mere information


Sidst opdateret: 12-01-2011  - Michael Østergård Pedersen