Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Det Europæiske Råd

Leksikon

Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd - ofte kaldet DER - blev oprettet ved en beslutning på et møde i december 1974 mellem medlemsstaternes stats- og regeringschefer. Det Europæiske Råd skulle erstatte de topmøder, der indtil da var blevet afholdt med uregelmæssige mellemrum. Det Europæiske Råd blev først traktatfæstet med Maastricht-traktaten i 1992 (artikel 15 i EU-Traktaten), og består af formanden for Det Europæiske Råd, stats- og regeringscheferne i medlemslandene samt formanden for Europa-Kommissionen. Det Europæiske Råd mødes mindst to gange under hvert formandskab til de såkaldte EU-topmøder, dvs. mindst fire gange om året. Der afholdes desuden ekstraordinære møder. 

Mere information


Sidst opdateret: 12-01-2011  - Martin Jørgensen