Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Maastrichttraktaten

Leksikon

Maastrichttraktaten

Traktat om Den Europæiske Union (TEU), undertegnet i Maastricht den 7. februar 1992.

Traktaten udvidede EF-samarbejdet med en økonomisk og monetær union, en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, et samarbejde om retlige og indre anliggender, en social dimension og en styrkelse af miljøbestemmelserne. Derudover introducerede traktaten en række nyskabelser som unionsborgerskab, ombudsmandsinstitutionen, nærhedsprincippet og Regionsudvalget.

Den 2. juni 1992 stemte et flertal af den danske befolkning nej til Maastrichttraktaten. Der blev efterfølgende, den 18. maj 1993, afholdt en ny folkeafstemning om Maastrichttraktaten med de forbehold, der blev forhandlet på plads i Edinbourghafgørelsen. Her blev traktaten godkendt med 56,8 pct. af de afgivne stemmer. Maastrichttraktaten trådte i kraft den 1. november 1993.

Mere information


Sidst opdateret: 13-08-2013  - Lone Nikolajsen