Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Obligatoriske udgifter

Leksikon

Obligatoriske udgifter

Udgifter, der er en nødvendig følge af traktaten eller af retsakter udstedt i henhold til denne.

Før Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009, blev der i forbindelse med vedtagelsen af EU's årlige budget (budgetprocedure) skelnet mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter. 

Klassifikationen fik betydning, da Rådet havde det sidste ord mht. obligatoriske udgifter, hvorimod Europa-Parlamentet var bestemmende inden for de ikke-obligatoriske udgifter.

En oversigt over fordelingen mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter under den finansielle perspektivperiode 2007-2013 er gengivet i bilag III (side 13) i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Læs mere på EU-Oplysningens temaside om budgettet.


Sidst opdateret: 13-08-2013  - Lone Nikolajsen