Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Subsidiaritetsprincipp...

Leksikon

Subsidiaritetsprincippet (nærhedsprincippet)

Subsidaritetsprincippet - eller det mere mundrette nærhedsprincip - er princippet om, at politiske beslutninger skal træffes på lavest mulige politiske og administrative niveau. Bortset fra de områder, hvor EU har enekompetence, skal EU kun handle på områder, hvor den påtænkte handling bedre kan gennemføres på EU-plan end på nationalt plan - også benævnt nærhedsprincippet. 

Subsidiaritetsprincippet blev indført i forbindelse med Maastrichttraktaten.

Mere information


Sidst opdateret: 31-03-2014  - Martin Jørgensen