Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Traktatgrundlaget

Leksikon

Traktatgrundlaget

EU-samarbejdet er baseret på flere traktater - heraf er de tre grundlæggende traktater:

 • EF-traktaten (Romtraktaten)
 • EU-traktaten (Maastrichttraktaten)
 • Euratom-traktaten

En af de øvrige grundlæggende traktater i EU var EKSF-traktaten (Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab), der kan betragtes som forløberen for EU. Denne traktat blev underskrevet i Paris den 18. april 1951 og trådte i kraft den 25. juli 1952, men da den kun var indgået for 50 år, udløb traktaten den 23. juli 2002.

De grundlæggende traktater er ændret eller suppleret op til flere gange af traktater, der ikke i sig selv er grundlæggende traktater, fordi de kun indeholder justeringer af de gamle traktater. Det drejer sig eksempelvis om:

 • Den Europæiske Fælles Akt
 • Amsterdamtraktaten
 • Nicetraktaten
 • Lissabontraktaten

Også når nye medlemslandes optages i EU, bliver der lavet traktater mellem de gamle EU-lande og de nye EU-lande.

Mere information


Sidst opdateret: 13-08-2013  - Anne Nørrelund