Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Makroøkonomiske ubalan...

Leksikon

Makroøkonomiske ubalancer

Med vedtagelsen af den såkaldte sixpack blev der introduceret en procedure for overvågning og korrektion af såkaldte makroøkonomiske ubalancer.

Europa-Kommissionen udarbejder en varslingsrapport (scoreboard), der på baggrund af 11 makroøkonomiske indikatorer identificerer medlemslande, hvor en nærmere analyse skal afklare, om de er i fare for at komme i en situation med makroøkonomiske ubalancer.

Hvis det er tilfældet, iværksættes en særlig procedure til afhjælpning af ubalancen, hvor det berørte medlemsland i yderste instans kan idømmes en økonomisk sanktion, hvis der er tale om et euroland.

Overvågningen af makroøkonomiske ubalancer sker inden for rammerne af det europæiske semester, hvori bl.a. indrapporteringen i forbindelse med overholdelse af stabilitets- og vækstpagten finder sted.

Mere information


Sidst opdateret: 12-08-2013  - Lone Nikolajsen