Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Europa 2020-strategien

Leksikon

Europa 2020-strategien

Strategien trækker på erfaringerne fra den økonomiske krise og skal sikre, at EU bliver en vidensbaseret, bæredygtig og inkluderende økonomi, der kan levere et højt produktivitets- og beskæftigelsesniveau præget af social samhørighed.

Strategien bygger på tre overordnede prioriteter for EU:

 • Intelligent vækst: udvikling af en økonomi baseret på viden og innovation,
 • Bæredygtig vækst: fremme af en mere ressourceeffektiv, grønnere og mere konkurrencedygtig økonomi,
 • Inklusiv vækst: fremme af en økonomi med høj beskæftigelse, der sikrer social og geografisk samhørighed.

For at indfri strategiens prioriteter vedtog Det Europæiske Råd i juni 2010 en række overordnede EU-mål, der skal være opfyldte i 2020:

 • 75 pct. af befolkningen i aldersgruppen 20-64 skal være i beskæftigelse.
 • 3 pct. af EU's samlede bruttonationalprodukt (BNP) skal investeres i forskning og udvikling.
 • EU's klimamål (20 pct. reduktion af drivhusgasser i forhold til niveauet for 1990 og 20 pct. vedvarende energi) skal indfries.
 • Andelen af unge, der forlader skolen tidligt, skal reduceres til 10 pct., og andelen, der gennemfører en videregående uddannelse, bør være mindst 40 pct. Personer i fare for fattigdom bør reduceres med 20 millioner.

Mere information


Sidst opdateret: 13-08-2013  - Lone Nikolajsen