Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLinks › Forfatningstraktaten

Links

Forfatningstraktaten

Samling af links med relation til debatten om Europas fremtid, Konventet, regeringskonferencen samt forfatningstraktaten

Bonde.com
Jens-Peter Bondes hjemmeside, blandt andet med en særlig sektion om forfatningstraktaten. Se også www.bonde.dk
Centre for European Reform Online
London-baseret tænketank.
Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF er paraplyorganisation for cirka 70 børne- og ungdomsorganisationer inden for det frivillige idebestemte eller samfundsengagerende foreningsliv. Webstedet rummer bl.a. en sektion omhandlende den europæiske ungdomspolitik.
Det Europæiske Konvents websted
Dette websted indeholder baggrundsinformationer om konventet og om, hvordan det fungerer, at give regelmæssigt ajourførte oplysninger om dets drøftelser og det fremtidige arbejdsprogram samt at offentliggøre alle dokumenter, der forelægges konventet under dets arbejde.
Det Radikale Venstre: Tænk frem, tænk Europa
Link til de radikales side om Europas fremtid
En forfatning for EU: Europas fremtid til debat
Dette websted skal fungere som et permanent informationsforum under debatten om Forfatningstraktaten, tilbyde interaktive redskaber til dem, der vil deltage i debatten (forum), og indsamle og offentliggøre debatbidrag fra alle deltagerne i denne debat.
ETCF - EU-Turkey Chambers Forum
EU-Turkey Chambers Forum (ETCF) er et projekt, der igangsat i december 2007 af  Association of European Chambers of Commerce and Industry, EUROCHAMBRES,  i samarbejde med Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, TOBB. Projektet har til formål at styrke forholdet mellem EU og Tyrkiet.
EUABC.dk
Internetordbog med 1300 opslag om EU. Ordbogen findes på 33 forskellige sprog. Derudover indeholder siden en omfattende linkssamling samt "Den læservenlige udgave af EU-fofatningen" ved Jens-Peter Bonde, JuniBevægelsen.  Se også www.euabc.com
EUobserver.com
EUobserver.com er en gratis nyhedsservice der bringer nyheder om EU.
European Policy Institutes Network (EPIN)
Europæisk netværk af tænke-tanke. Særlig fokus på debatten om Europas fremtid og forfatningstraktaten. Rapporter, analyser m.v.
European referendum
Hjemmeside for kampagnen for europæiske folkeafstemninger om Lissabontraktaten
folkestyrke.dk
Kampagnehjemmeside udgivet af Folkebevægelsen mod EU med bl.a. oplysninger og debat om grundlovstraktat, EU-konventets arbejde og EUs udvikling.
Forfatningstraktaten
EU-institutionernes fælles netsted om forfatningstraktaten. Information om ratifikationsprocessen , baggrundsoplysninger m.v.
Forfatningstraktaten - vejviser
EU Info Point Københavns temaside om forfatningstraktaten. Indeholder bl.a. en pjeceoversigt, oversigter over bøger og artikler om forfatningstraktaten m.m.
Friends of Europe
Friends of Europe er en organisation ledet af Vicomte Etienne Davignon, hvis formål er at fremme forskning, diskussion og debat om europæisk integration.
Irland: National Forum on Europe
Debatforum omhandlende udvidelsen og fremtidens Europa. Forummet består af repræsentanter fra de irske politiske partier.
JuniBevægelsens udspil til EU-Konventet
JuniBevægelsens udspil til EU-Konventet. Her finder man også aktuelle kommentarer om Konventet.
Kristendemokraterne: "Fra Laeken 2001 til EU's regeringskonference i 2004"
Kristendemokraternes folder: "Fra Laeken 2001 til EU's regeringskonference i 2004"
LO´s temaside om EU-traktaten
Siden giver en bred indføring i EU-traktaten og går i dybden med spørgsmål, der er relevante for lønmodtagere.
net-demokrati.dk
Et websted om demokrati med aktuelt tema om Europas fremtid til brug i folkeskolens ældste klasser samt ungdomsuddannelserne.
Regeringskonference 2007
Rådssekretariatets netsted om regeringskonferencen 2007.
SF: Visioner for Europas fremtid
SF's syn på EU-konventet og den næste EU-traktat
Slovakiet: The National Convention on the European Future of Slovakia
Slovakisk debatside om Europas fremtid og Slovakiet. Siden har en engelsk sektion.
Socialdemokraternes visioner for fremtidens Europa
Link til pjecen "Socialdemokraternes visioner for fremtidens Europa - Store udfordringer - dit valg"
Socialister mod Traktaten (SMOT)
Forening der har til formål at etablere et forum for modstanden mod forfatningstraktaten. Foreningen er stiftet af en række SF-medlemmer. 
Sverige: EU-stefetten/ Swedish EU Relay
Svensk hjemmeside om debatten om Europas Fremtid: "EU-stafetten är EU 2004 - kommitténs namn på den breda debatt om EU:s framtid som ska föras fram till regeringskonferensen 2004. Här kan debattörer belysa olika ämnen från olika utgångspunkter."
The Economist's udkast til en EU-forfatning
Det engelske ugebrev "The Economist" har udarbejdet deres eget udkast til en forfatning for EU. Indlægget blev bragt i den trykte udgave af ugebrevet den 27. oktober 2000.
The European Union Constitution
EU's traktater fra 1951 og frem til forfatningstraktaten. Link til officielle dokumenter, analyser m.m. Omfattende bibliografi med henvisninger til artikler m.m. om de enkelte traktater.
Tomorrow Europe
Tomorrow Europe indeholder oplysninger og analyse vedr. debatten om fremtidens Europa- Hjemmesiden er oprettet med støtte fra Europa-Kommissionens DG Uddannelse og Kultur.
Udfordring Europa
Kritisk centrum-venstre EU-netværk stiftet i 2005. Organisationen har til formål at deltage i den offentlige debat om EU og Europas Fremtid. På hjemmesiden kan du bl.a. se organisationens holdning til Traktaten om en forfatning for Europa.
Venstre i EU
Link til Venstres side om Europas fremtid.
Østrig: EU-Konvent - SPö
Websted om Europas fremtid og Konventet. Udarbejdes af SPö.
Østrig: Zukunft Europa
Websted med debat og information om Europas fremtid samt Konventets arbejde. Udarbejdes bla. af Østrigs Bundeskanzleramt.