Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLinksEU-lovgivning › Forberedende arbejde (...

Links

Forberedende arbejde (forslag m.m.)

EUR-Lex: Forberedende retsakter
Her kan man finde en katalog over Kommissionens forslag.
OEIL - Europa-Parlamentets "lovgivningsmæssige observatorium"
Parlamentets "lovgivningsmæssige observatorium" der gør det muligt at følge et lovforslags vej gennem EU's beslutningsproces. Ved hvert forslag er der bl.a. dokumentreferencer til institutionernes behandling af forslaget og resumé af institutionernes holdninger (på engelsk eller fransk). Alle igangværende lovforslag dækkes.
Pre-Lex
Basen giver mulighed for, at man kan følge de vigtigste trin i beslutningsprocessen mellem Kommissionen og de andre institutioner. Muligt at finde alle forslag og meddelelser fra Kommissionen. Ved hjælp af links kan man gå direkte til de tekster, der foreligger i elektronisk form (KOM-dokumenter, EF-Tidende/EU-Tidende, Europa-Parlamentets dokumenter, Rådets pressemeddelelser).
Den fælles beslutningsprocedure
Kommissionens hjemmeside om den fælles beslutningsprocedure (codecision). Forklarende tekster om procedurens enkelte trin, information om igangværende forslag m.m.