Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLinksEU-lovgivning › Retsakter

Links

Retsakter

EUR-Lex
Siden giver adgang til EU-lovgivningen og andre offentlige dokumenter.
Månedsoversigt over Rådets retsakter
Siden giver mulighed for at følge Rådets virksomhed i form af månedlige oversigter over de retsakter, Rådet har vedtaget siden januar 1999; oversigterne er udarbejdet af Generalsekretariatet for Rådet.
Den fælles beslutningsprocedure
Kommissionens hjemmeside om den fælles beslutningsprocedure (codecision). Forklarende tekster om procedurens enkelte trin, information om igangværende forslag m.m.