Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2006November › Enighed om åbenhed omk...

Nyheder

Enighed om åbenhed omkring EU-støttemodtagere

Rådet støtter Kommissionens initiativ om større åbenhed

I forbindelse med forhandlingerne om den nye finansforordning, der bl.a. indeholder reglerne for forvaltningen af EU's budget, har EU's medlemslande accepteret princippet om større gennemsigtighed mht. modtagere af EU-støttemidler.

Tilslutningen kom på et møde den 19. oktober 2006 i Rådets forberedende organ, det såkaldte COREPER, hvor Kommissionens forslag omkring den større åbenhed blev accepteret af samtlige medlemslande.

Det hedder således i de indledende bemærkninger til den godkendte tekst, at "specielt bør gennemsigtigheden styrkes ved, at det fastsættes, at der skal gives oplysninger om modtagere af fællesskabsmidler". Endvidere er det fastslået i forslagets artikel 109 under principper, at "tilskud ydes under overholdelse af principperne om klarhed og åbenhed og ligebehandling".

Tyskland og Luxembourg har dog i en erklæring udtrykt bekymring om den administrative belastning, som offentliggørelse af oplysninger om alle modtagere af EU-støttemidler sandsynligvis vil medføre. Landene ønsker derfor, at Kommissionen gradvist skal overtage denne informationsforpligtigelse.

Enigheden blandt EU's medlemslande skal dog formelt bekræftes på et rådsmøde for EU's økonomi- og finansministre, der sandsynligvis vil finde sted den 21. november 2006.

Forslaget til den nye finansforordning bliver behandlet i Folketingets Europaudvalg på mødet den 3. november 2006 (link til dagsorden - se punkt 6 under ECOFIN-rådsmødet).

Som tingene er i dag, er det op til de enkelte medlemslande, om de ønsker at oplyse om de endelige modtagere af EU-støtte. På landbrugsstøtteområdet har et journalistisk initiativ resulteret i opbygningen af en database over tilgængelige oplysninger om de endelige modtagere af landbrugsstøtte.

Som led i EU's generelle åbenhedsinitiativ har Kommissionen oprettet to internetsider med information om henholdsvis centralt administrerede EU-tilskud samt om Kommissionens kontrakttildelinger. Udbetalingen af langt den største del af EU's støttemidler administreres dog af de enkelte medlemslande, og er således ikke omfattet af de to nye internetsider.


Sidst opdateret: 02-11-2006  - IAMARJ