Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2008November › Globalt topmøde om den...

Nyheder

Globalt topmøde om den finansielle krise

Globalt topmøde i Washington
Fredag og lørdag mødes stats- og regeringscheferne fra G20-landene til topmøde i Washington om den finansielle krise.

Foruden landene repræsenteret i G20-sammenslutningen deltager FN's generalsekretær, direktøren for den Internationale Valutafond (IMF), Europa-Kommissionens formand samt formanden for The Financial Stability Forum.

Topmødet skal anvendes til at drøfte en reform af det internationale finansielle system, hvor følgende emner skal behandles:

 • Styrkelse af den finansielle regulering og det finansielle tilsyn, herunder vedtagelse af specifikke tiltag der kan gennemføres på kort sigt.
 • Reform af internationale finansielle institutioner, herunder en styrkelse af IMF's rolle.
 • Planlægning af kommende globale topmøder, hvor en mere dybdegående reform af global økonomisk og finansiel ageren skal drøftes.

Se den vedtagne erklæring fra det globale topmøde.

EU-tilgangen

EU-landene fastlagde deres prioriteter for det globale topmøde på det ekstraordinære EU-topmøde den 7. november 2008 i Bruxelles. Her blev stats- og regeringscheferne bl.a. enige om fire overordnede principper:

 • Ingen finansiel institution, intet markedssegment, ingen jurisdiktion må undslippe en afpasset og tilstrækkelig regulering eller i det mindste tilsyn.
 • Det nye internationale finansielle system skal bygge på principperne om ansvarliggørelse og gennemsigtighed. 
 • Det nye internationale finansielle system skal gøre det muligt at måle risici for at forebygge kriser.
 • IMF skal tildeles en central rolle i en mere effektiv finansiel arkitektur.

Hele dokumentet med stats- og regeringschefernes såkaldte vedtagne formuleringer kan findes på EU-Oplysningens temaside om topmødet.

G-20 

G20-gruppen udgøres af Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Frankrig, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexico, Rusland, Saudi Arabien, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet, Storbritannien og USA. Foruden de 19 lande har EU, repræsenteret ved det roterende EU-formandskab, en plads i G20-gruppen. 

Yderligere information


Sidst opdateret: 15-11-2008  - Martin Jørgensen