Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2009OktoberFolkeafstemning i Irland: Ja til Lissabontraktaten › Forløbet efter det irs...

Nyheder

Forløbet efter det irske nej

Den 12. juni 2008 afviste den irske befolkning Lissabontraktaten ved en folkeafstemning.

Den nye situation blev drøftet af EU's stats- og regeringschefer på EU-topmødet den 19.-20. juni 2008. Det blev besluttet, at fortsætte ratifikationsprocessen og vende tilbage til spørgsmålet på EU-topmødet 15.-16. oktober 2008.

På topmødet den 15.-16. oktober 2008 orienterede den irske premierminister om regeringens analyse af folkeafstemningen. Det blev besluttet at vende tilbage til spørgsmålet på EU-topmødet den 11.-12. december 2008.

EU-topmødet den 11.-12. december 2008 blev EU's stats- og regeringschefer enige om at imødekomme en række ønsker fra den irske regering med hensyn til Lissabontraktaten. Stats- og regeringscheferne støttede således, at Kommissionen fortsat skal omfatte en kommissær fra hvert medlemsland. I tillæg fik den irske regering lovning på en række retlige garantier på områder som skatteområdet, sikkerheds- og forsvarspolitik, retten til liv samt uddannelse og famile. Den irske regering forpligtigede sig på sin side til at søge ratifikation af Lissabontraktaten inden udløbet af den nuværende Kommissions mandatperiode, hvilket vil sige inden den 31. oktober 2009.

EU-topmødet den 18.-19. juni 2009 blev der opnået enighed om formuleringen af de irske garantier i form af en afgørelse. Afgørelsen vil blive indført i en kommende tiltrædelsestraktat som en egentlig protokol.

Hvis den irske befolkning støtter Lissabontraktaten ved den nye folkeafstemning, forventes traktaten at kunne træde i kraft inden udgangen af 2009.