Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2010April › Grækenland ønsker låne...

Nyheder

Grækenland ønsker lånemekanisme aktiveret

Grækenland ønsker eurolandenes støttemekanisme aktiveret
Den græske regering har anmodet eurolandene om at aktivere den specielle støttemekanisme, som eurolandenes stats- og regeringschefer blev enige om i forbindelse med EU-topmødet den 25.-26. marts 2010. 

Anmodningen kommer efter de finansielle markeders svigtende tiltro til den græske økonomi i kølvandet på nye opjusterede tal fra Eurostats for det græske offentlige budgetunderskud i 2009.

Under eurolandenes såkaldte støttemekanisme kan Grækenland trække på lån i størrelsesordenen 30 mia. euro i det første år. Hertil kommer finansiering fra Den Internationale Valutafond (IMF).

En beslutning om at aktivere mekanismen skal vedtages af eurolandenes stats- og regeringschefer med enstemmighed efter en forudgående vurdering af Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB).

Eurolandenes økonomi- og finansministre mødtes i den såkaldte eurogruppe den 2. maj 2010 for at få de sidste detaljer i den græske lånepakke på plads. Der bliver tale om lån på 110 mia. euro over tre år - heraf 80 mia. euro fra eurolandene og 30 mia. euro fra IMF.

Eurolandenes stats- og regeringschefer vil mødes den 7. maj 2010 for at godkende den aftale, som eurolandenes økonomi- og finansministre blev enige om den 2. maj 2010.

Baggrund

Græsk økonomi har i længere tid været i alvorlige vanskeligheder med et offentligt budgetunderskud på over 13 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) samt en offentlig bruttogæld i nærheden af 115 pct. af BNP i 2009. Det har gjort det yderst omkostningsfuldt for Grækenland at optage nye lån på kapitalmarkederne til refinansiering af gælden.

Eurolandenes stats- og regeringschefer vedtog derfor den 11. februar 2010 en solidaritetserklæring til Grækenland, der i forbindelse med EU-topmødet den 25.-26. marts 2010 blev konkretiseret i en erklæring om en egentlig støttemekanisme. Eurolandene har efterfølgende i en erklæring fra den 11. april 2010 fastlagt lånestørrelserne og vilkårene for Grækenlands brug af støttemekanismen.

Grækenland er i øjeblikket under EU's såkaldte procedure for uforholdsmæssigt store offentlige underskud, hvor Grækenland har fået til 2012 til at bringe det offentlige budgetunderskud under Stabilitets- og Vækstpagtens påkrævede tre pct. af BNP.

Yderligere information


Sidst opdateret: 07-05-2010  - Martin Jørgensen