Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2010Juni › Regeringskonference om...

Nyheder

Hvis du vil vide mere

Regeringskonference om nye pladser i EP

Europa-Parlamentet i Strasbourg
EU-landene har afholdt en regeringskonference om tildelingen af 18 nye pladser i Europa-Parlamentet. Konferencen blev afholdt i tilknytning til mødet i De Faste repræsentanters Komité (Coreper II).


18 medlemmer fra 12 lande

EU’s stats- og regeringschefer vedtog på topmøderne i december 2008 og i juni 2009 at ændre Protokol 36 om overgangsbestemmelser vedrørende Europa-Parlamentets sammensætning. Det sker for at midlertidigt at forøge de 736 pladser, der blev besat ved valget til Europa-Parlamentet i juni 2009, med yderligere 18 pladser. Det medfører, at det samlede antal medlemmer kommer op på 754 indtil udgangen af lovgivningsperioden 2009-2014.

De 18 pladser afspejler den aftale, der er truffet af EU-landene i forbindelse med vedtagelsen af Lissabontraktaten.

De yderligere pladser vil blive fordelt som følger: Bulgarien, Italien, Letland, Malta, Nederlandene, Polen, Slovenien og UK (Det Forenede Kongerige) får hver én plads, Frankrig, Østrig og Sverige får to pladser, og Spanien får fire pladser (som nævnt i Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2009).

Den spanske regering har som følge heraf fremsendt et udkast til protokol om ændring af protokol nr. 36, 17196/09.

Regeringskonferencen indkaldes i henhold til artikel 48, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, som i fællesskab fastlægger de ændringer, der skal foretages i traktaterne. Mandatet for regeringskonferencen blev vedtaget på topmødet i juni 2010, afgørelse 2010/350/EU, efter en positiv udtalelse fra Europa-Parlamentet og Kommissionen og efter Europa-Parlamentets godkendelse af, at der ikke indkaldes et konvent.

Regeringskonferencen blev afholdt i BruxellesCoreper-plan den 23. juni 2010. Ligesom tidligere deltog en repræsentant for Kommissionen i konferencen, og Europa-Parlamentet blev tæt inddraget i konferencens arbejde.


Valg af de nye medlemmer

De 12 medlemsstater udpeger de personer, der skal besætte de ekstra pladser i overensstemmelse med national lovgivning og forudsat, at disse personer er valgt ved almindelige direkte valg enten ved et ad hoc-valg eller på grundlag af resultaterne fra valget til Europa-Parlamentet i juni 2009 eller ved, at det nationale parlament blandt sine medlemmer udpeger det nødvendige antal medlemmer.


754 MEP’er i 2011

EU’s stats- og regeringschefer vedtog på topmøderne i december 2008 og i juni 2009 at ændre Protokol 36 om overgangsbestemmelser vedrørende Europa-Parlamentets sammensætning. Det sker for at midlertidigt at forøge de 736 pladser, der blev besat ved valget til Europa-Parlamentet i juni 2009, med yderligere 18 pladser. Det medfører, at det samlede antal medlemmer kommer op på 754 indtil udgangen af lovgivningsperioden 2009-2014.De 18 pladser afspejler den aftale, der er truffet af EU-landene i forbindelse med vedtagelsen af Lissabontraktaten.De yderligere pladser vil blive fordelt som følger: Bulgarien, Italien, Letland, Malta, Nederlandene, Polen, Slovenien og UK (Det Forenede Kongerige) får hver én plads, Frankrig, Østrig og Sverige får to pladser, og Spanien får fire pladser (som nævnt i ).Den spanske regering har som følge heraf fremsendt et udkast til protokol om ændring af protokol nr. 36, .Regeringskonferencen indkaldes i henhold til mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, som i fællesskab fastlægger de ændringer, der skal foretages i traktaterne. Mandatet for regeringskonferencen blev vedtaget på topmødet i juni 2010, afgørelse , efter en positiv udtalelse fra og og efter af, at der ikke indkaldes et konvent.Regeringskonferencen blev på den 23. juni 2010. Ligesom tidligere deltog en repræsentant for Kommissionen i konferencen, og Europa-Parlamentet blev tæt inddraget i konferencens arbejde.De 12 medlemsstater udpeger de personer, der skal besætte de ekstra pladser i overensstemmelse med national lovgivning og forudsat, at disse personer er valgt ved almindelige direkte valg enten ved et ad hoc-valg eller på grundlag af resultaterne fra valget til Europa-Parlamentet i juni 2009 eller ved, at det nationale parlament blandt sine medlemmer udpeger det nødvendige antal medlemmer.

Ændringen træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter, at det sidste EU-medlemsland har ratificeret ændringen af protokollen. Protokollen er trådt i kraft den 1. december 2011, da den er ratificeret i alle 27 medlemsstater. Man afventede i lang tid kun Belgiens endelige ratificering, som blev foretaget i november måned.

Ved valget til Europa-Parlamentet i juni 2014 nedsættes antallet af medlemmer til 751, da Tyskland mister 3 pladser. Det fremgår af Lissabon-traktatens artikel 14 TEU, at ”ingen medlemsstat kan tildeles mere end 96 pladser”. 
 

Yderligere information


Sidst opdateret: 15-12-2011  - Tomas Heron