Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2011 › Februar

Nyheder

Februar

 • EU indfører sanktioner mod Libyen
  28. februar 2011
  Rådet har i dag vedtaget at indføre sanktioner mod de ansvarlige for det voldelige overgreb på civilbefolkningen i Libyen. Sanktionerne er i tråd med resolutionen fra FN's Sikkerhedsråd vedtaget den 26. februar.
 • Formel vedtagelse af direktivet om patientrettigheder
  28. februar 2011
  Rådet har i dag formelt vedtaget direktivet om patientrettigheder. Vedtagelsen bygger på det kompromis, som blev indgået med Europa-Parlamentet den 15. december 2010 (temaside).
 • Polsk non-paper om konkurrenceevnepagten
  25. februar 2011
  Polen er kommet med et indspil til debatten om det fransk/tyske forslag om en konkurrenceevnepagt, der skal drøftes på et særskilt topmøde for eurolandene den 11. marts 2011 (læs mere om konkurrenceevnepagten)
 • Rådskonklusioner om EU's sydlige naboer
  21. februar 2011
  EU's udenrigsministre har på rådsmødet i dag vedtaget konklusioner om udviklingen i EU's sydlige naboskabsregion - herunder Libyen.
 • Rumæniens og Bulgariens fremskridt
  18. februar 2011
  Europa-Kommissionens halvårlige vurdering af Rumæniens og Bulgariens fremskridt med hensyn til reform af retsvæsenet, korruption og organiseret kriminalitet.
 • Egypten og Ungarns medielov
  16. februar 2011
  Europa-Parlamentet debatterede den 16. februar to meget omtalte emner. For det første situationen i Egypten, herunder EU's reaktion på udviklingen, samt for det andet den stærkt kritiserede medielov i EU-formandskabslandet Ungarn.
 • Ny Europa-Økonomianalyse
  16. februar 2011
  Folketingets økonomiske konsulent har udarbejdet en ny analyse af den økonomiske udvikling i de 27 medlemslande.
 • Kommissionen godkender traktatændring
  15. februar 2011
  Europa-Kommissionen har sagt god for den traktatændring, som skal gøre det muligt at etablere en såkaldt permanent stabilitetsmekanisme for gældsplagede eurolande.
 • Erklæring om udviklingen i Egypten
  11. februar 2011
  Fælles erklæring fra EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, og EU's faste formand, Herman Van Rompuy, samt Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, om udviklingen i Egypten
 • Eurotopmøde om konkurrenceevnepagten
  10. februar 2011
  Eurolandenes stats- og regeringschefer vil mødes til et særligt topmøde den 11. marts 2011, hvor det fransk/tyske forslag til en særlig pagt til sikring af konkurrenceevnen i euroområdet vil blive drøftet.
 • Erklæring om situationen i Egypten
  3. februar 2011
  Erklæring fra EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, om situationen i Egypten
 • Vedvarende energi
  1. februar 2011
  Europa-Kommissionens rapport om EU's fremskridt mod opfyldelse af målene for 2020 for vedvarende energi.