Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2011Oktober › Resultater og uafklare...

Nyheder

Hvis du vil vide mere

Hvad er Det Europæiske Råd?
Læs svaret

Hvilke lande er eurolande?
Læs svaret

Hvad er eurogruppen?
Læs svaret

Hvad er historien bag EFSF?
Læs svaret

Resultater og uafklarede spørgsmål efter topmøderne den 23. oktober 2011

EU- og eurotopmøde den 26. oktober
EU's 27 stats- og regeringschefer mødtes til topmøde i søndags, hvorefter eurolandenes 17 stats- og regeringschefer mødtes til et separat topmøde - men hvad blev de enige om?

Det primære resultat af topmøderne var, at de endelige beslutninger inden for det økonomiske område blev udskudt til de to nye topmøder, der skal afholdes på onsdag den 26. oktober 2011.

Resultat

Der var dog også nogle afklaringer i forhold til den samlede aftale, som forventes vedtaget den 26. oktober.

For det første fremgår det af de afsluttende bemærkningerne på pressekonferencen fra Det Europæiske Råds faste formand, Herman Van Rompuy, at man ikke forventer at øge kapitalindskuddet i eurolandenes krisefond - den såkaldte europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF). Faciliteten har på nuværende tidspunkt en effektiv udlånskapacitet på 440 mia. euro. Det betyder, at hvis kapaciteten skal øges, så skal der findes alternative metoder, hvilket bliver et af de centrale emner på onsdagens topmøde.

For det andet fik eurolandene på mødet gennemført en form for formalisering af samarbejdet på stats- og regeringschefsniveau, hvor der for fremtiden skal afholdes ordinære eurotopmøder under ledelse af Det Europæiske Råds faste formand.

For det tredje blev spørgsmålet om traktatændringer ført ind i konklusionerne fra topmødet. Fra visse kanter har der været udtrykt ønske om yderligere muligheder for at gribe ind, hvis et medlemsland under et låneprogram bevidst tilsidesætter den aftale, som ligger til grund for selve låneprogrammet. Generelt forudsætter en mere dybtgående finanspolitisk integration en ændring af traktaten. Stats- og regeringscheferne vil vende tilbage til spørgsmålet om eventuelle traktatændringer på EU-topmødet til december.

Endelig stod den såkaldte eurogruppe, bestående af eurolandenes økonomi- og finansministre, for en konkret beslutning på det forudgående møde den 21. oktober. Her var der enighed om, at Grækenland skulle have udbetalt den næste pulje på 8 mia. euro fra krisepakken. 

Fortsat udestående spørgsmål

Det efterlader en række afgørende beslutninger til topmøderne på onsdag den 26. oktober.

For det første, hvordan sikrer man, at Grækenland fremadrettet kan honorere forpligtigelserne i forbindelse med den opbyggede gældsbyrde? Her peger flere på, at det bliver nødvendigt at lave en form for gældsanering, hvor en del af den græske gæld afskrives. Spørgsmålet er så, hvor stor en del af gælden skal afskrives? - og hvem skal i sidste ende bære tabet?

Det leder så til det næste spørgsmål, da en gældssanering for Grækenland i første omgang kan bringe en række europæiske banker i alvorlige vanskeligheder, skal der findes en koordineret plan for at tilføre de udsatte banker tilstrækkelig kapital til at kunne modstå det forventede tab på græske statsobligationer. Spørgsmålet er så, hvor skal kapitaltilførelsen komme fra? Der arbejdes med tre forskellige muligheder - bankerne skal selv stå for kapitaltilførelsen via markedet ved eksempelvis at udstede bankaktier, de enkelte medlemslande må bidrage og endelig som den tredje mulighed kan EFSF stå for kapitaltilførelsen.

Som nævnt vil der også skulle findes en metode til at øge kapaciteten af EFSF uden at øge eurolandenes kapitalindskud. Størrelsen af EFSF er afgørende i spørgsmålet om de finansielle markeders vurdering af EU's muligheder for at understøtte et af de større eurolande, hvis eksempelvis Italien eller Spanien kom i vanskeligheder.

Endelig vil yderligere tiltag til styrkelse af eurosamarbejdet også blive drøftet.

Dansk holdning

Du kan se tv-optagelsen af statsminister Helle Thorning-Schmidts afrapportering fra EU-topmødet den 23. oktober samt forelæggelsen af det kommende EU-topmøde den 26. oktober, da hun tirsdag den 25. oktober var til møde i Folketingets Europaudvalg.

Se statsministeren i Europaudvalget

 

Yderligere information


Sidst opdateret: 25-10-2011  - Martin Jørgensen